Biyomedikal Mühendisliği

Lisans Programı - Mühendislik Fakültesi


Temel Bilgiler

Biyomedikal mühendisliği, farklı mühendislik branşlarının birikim ve tecrübelerinden yararlanarak insan sağlığı ile ilgili problemlerin çözümü için gerekli olan sistemlerin tasarlanması ve geliştirilmesi amacıyla çalışan bir mühendislik dalıdır. Öğrenciler yüksek lisans eğitimi boyunca mikroelektronik, yazılım geliştirme, biyomekanik, rehabilitasyon robotiği, biyomedikal enstrumantasyon gibi alanlarda lisans üstü düzeyde eğitim alıp araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunabilirler.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Tam zamanlı ve 8 yarıyıl süreli bir mühendislik bölümüdür. Biyomedikal Mühendisliği mühendislik bilimlerinin deneyimlerinden yararlanarak, insan sağlığı ile ilgili problemlere çözüm üretmek için mühendis yetiştirir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. MUTLU AVCI

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA İSTANBULLU

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA İSTANBULLU

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. AHMET AYDIN

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. MUTLU AVCI

Amaç

Biyomedikal Mühendisliğinin amaçları: Biyomedikal Mühendisliği mühendislik bilimlerinin deneyimlerinden yararlanarak, insan sağlığı ile ilgili problemlere çözüm üretmek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek öğrencilerini ileri araştırmalara yöneltmek, bu bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunmak.

Hedef

Programin Hedefi: Biyomedikal Mühendisliğinin amaçları: Biyomedikal Mühendisliği mühendislik bilimlerinin deneyimlerinden yararlanarak, insan sağlığı ile ilgili problemlere çözüm üretmek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek öğrencilerini ileri araştırmalara yöneltmek, bu bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunarak daha ileri bir noktaya götürmek amaçları ile lisans ve yüksek lisans seviyesinde mezunlar yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Lisans

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, "Çukurova Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde kendi alanında ya da ilgili alanda Lisansüstü programlara başvurabilirler

Staj

Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı için yapılması gereken zorunlu staj toplam 40 iş günüdür.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı dersler laboratuvar ortamında veya proje çalışması şeklinde yapılan teorik bilgilerin hayata geçirilmesini amaçlayan pratik kazanım dersleridir.

İş Yeri Eğitimi

Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Programı için yapılması gereken iş temelli öğrenme zorunluluğu yoktur.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

ERASMUS / Çift Anadal / Yan Dal / Ortak Program olanakları

İstihdam Olanakları

Kamu, özel sektör