Adli Bilimler (Disiplinlerarası)

Doktora Programı - Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Çukurova Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, Adli Bilimler Anabilim Dalı Doktora programında; genetik, toksikoloji, biyoloji, kimya, fizik, psikoloji, sosyoloji ve kriminalistik gibi adli bilimlere katkısı olan alanlarda, teorik ve uygulamaya yönelik klasik ve güncel bilgiler verilmekte ve üretilmektedir. Adli Bilimler Doktora programına; Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Adli Bilimler yüksek Lisans Programından mezun olanlar ile Tıp Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi mezunları ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunları kabul edilmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu programda Adli Bilimlerin farklı alanlarında çalışabilecek uzmanlar yetişir. Programın ilk iki yılı Adli Bilimler alanında ileri düzeyde teorik ve laboratuvar uygulamalarını içeren eğitimleri kapsamaktadır. Bu eğitimlerin sonunda öğrencinin program ile ilgili bilgileri doktora yeterlik sınavı ile ölçülür. Bu sınav sonucunda başarılı bulunan öğrenciler, eğitimlerinin geri kalan iki yılında doktora tezi çalışması yaparlar ve tez savunma sınavında başarılı bulunanlar “Adli Bilimler Bilim Doktoru” unvanını alırlar.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. BEHNAN ALPER

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. AYŞE SERİN

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. AYŞE SERİN

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. AYŞE SERİN

Amaç

1. Kanıtların toplanması, işlenmesi, analizi ve değerlendirilmesinde yetkinlik gösteren , problem çözmede yaratıcı, temel bilimsel literatürü kendi araştırmalarında etkin bir şekilde kullanan, sözel ve yazılı bilimsel iletişim biçimlerinde yetkinlik sahibi, tarihsel gözlemlere ve deneysel kanıtlara dayanarak bilimsel açıklamaları formüle edebilen ve deney sonuçlarındaki değişkenliği hesaplayabilen adli bilim uzmanları yetiştirmek. 2. Bilirkişilik hizmetine yönelik olarak laboratuvar hizmeti vermek.

Hedef

1. Adli Bilimler şemsiyesi altına giren/girebilecek alanlarda;eleştirel düşünme ve analiz yeteneği kazanmış, laboratuvar becerilerini geliştirmiş,problem çözme becerilerini kazanmış, ceza adalet sistemini kavramsal olarak anlamış, sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip profesyonel mezunlar yetiştirmek 2. Program akreditasyonu elde etmek ve sürdürmek 3. Yılda ortalama 5 mezun vermek 4. Mezunları istihdam için hazırlamak 5.Uluslararası kalite standartlarında hizmet verebilmek için hizmete özgü yatırımlar yapmak.

Kayıt Kabul Koşulları

1. Adli Bilimler/Adli Tıp alanlarından yüksek lisans diploması almış olmaları gerekir. 2. Çukurova Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Tezli Yüksek Lisans Programı öğrenci kabul esaslarında belirtilen nitelikleri taşımaları gerekmektedir. (Çukurova Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği) 3. Üniversitelerin Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik Fakültelerinden mezun olan adaylarda yüksek lisans yapmış olmak koşulu aranmaz.Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olanlar Adli Bilimler ve Adli Tıp Enstitüleri, Adli Tıp Kurumu ve Şubeleri, Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet Hastaneleri ve Üniversite Hastaneleri, Jandarma ve Polis Kriminal Laboratuvarlarında çalışabileceklerdir. Aynı zamanda, akademik kariyer de yapabilirler.