Ebelik

Doktora Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Çağın gereksinimleri doğrultusunda multidisipliner çalışma anlayışı ile gebenin/kadının sağlığının korunması ve sürdürülmesi için gerekli hizmetler konusunda eğitmen, araştırıcı, planlayıcı rollerini etkin olarak kullanabilen ve projeler üretebilecek bilim insanlarını yetiştirilir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Program 2020- 2021 eğitim öğretim yılı güz döneminden itibaren Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde faaliyet göstermektedir. Eğitim-öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programa katılmak isteyen öğrencilerin ilgili uluslararası literatürü rahatlıkla izleyebilecek, kavrayabilecek düzeyde yabancı dil becerilerine sahip olmaları beklenmektedir. 8 yarıyıl/ 4 yıllık bir programdır. Ders planı toplamda dönemde 21 AKTS'den az - 32 AKTS'den fazla olmamak koşuluyla alan zorunlu ve seçmeli derslere ek seminer dersi, uzmanlık alan dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasını içeren en az 240 AKTS'den oluşur.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi BURCU AVCIBAY VURGEÇ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi MELİKE ÖZTÜRK

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi MELİKE ÖZTÜRK

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi BURCU AVCIBAY VURGEÇ

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. Ayseren ÇEVİK

Amaç

Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri ebelik alanına yansıtabilecek, temel sağlık sorunlarının önlenmesi, tedavisi, bakım ve rehabilitasyonunda görev alacak, sağlık kurumlarının yönetimsel ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapabilecek, toplumun ihtiyaçlarını analiz edebilen, yenilikçi düşünebilen, doğru bilgiye kolay ve hızlı ulaşabilen, hayat boyu öğrenmeyi yaşam tarzı haline getirebilmiş, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliklere sahip uzman ebeler yetiştirmektir.

Hedef

Ebelik doktora programı ile öğrencilere, ebelik alanında uygulamalara kanıt temeli oluşturacak araştırmalar yapma, yapılan çalışmaların sonuçlarını yorumlama ve sentez yapabilme yeteneği, ebelik felsefesi oluşturabilme, ileri düzeyde bakım verebilme, danışmanlık gibi özelliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Ebelik Anabilim Dalı doktora programına başvurmak isteyen adayların Ebelik Lisans mezunu olması gerekmektedir. Yüksek Lisans (Tezli) derecesini, Ebelik Yüksek Lisans (Tezli) programından farklı bir programdan alan öğrenciler için bilimsel hazırlık programı uygulanır. Programa başvuru, kabul ve kayıt koşulları için Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği dikkate alınır.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programdan mezun olanlar doktora derecesi alırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan sonra bir üst derece programı bulunmamaktadır.

Staj

Program kapsamında staj dersi bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Öğrenciler dersin içeriğine göre Üniversite ve Sağlık Bakanlığı Hastaneleri ile Aile Sağlığı Merkezleri’nde uygulama yapmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Hasta başı uygulama, saha çalışmaları.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Bu program çift anadal/yan dal/ ortak program içermemektedir.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu veya özel sektörde klinisyen, yönetici pozisyonlarında görev alabilir veya akademisyen olarak görev yapabilir.