İş Sağlığı ve Güvenliği

Ön Lisans Programı - Karaisalı Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

İşyerlerindeki sağlık risklerinin azaltılması, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması, personelin iş ve meslek hastalıkları konusunda bilinçlendirilerek iş kazalarının önlenmesini sağlayacak ara insan gücü yetiştirilmesini sağlayacak programdır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Tüm çalışma ortamlarının ihtiyaç duyduğu, ulusal ve uluslararası yeterlilikte donanıma sahip iş sağlığı ve güvenliği personelinin yetiştirilmesi.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA ÖZGÜR KESKİN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA ÖZGÜR KESKİN

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA ÖZGÜR KESKİN

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. AYTEN ESER

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör.Dr. AYTEN ESER

Amaç

Mezunlarının, tüm çalışma ortamlarında, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi, risklerin değerlendirilerek azaltılması ya da ortadan kaldırılması, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının yapılması ve çalışan ile çalışma ortamı uyumunun sağlanarak mevzuata uygun düzenlemelerin yapılması için gerekli bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacındadır.

Hedef

Tüm çalışma ortamlarında; 1-Temel iş sağlığı ve kurallarına uygun çalışmaların yürütülmesi, 2-Çalışma alanına özgü iş güvenliği yapısının oluşturulması, 3-Ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, 4-Çalışan merkezli ve ergonomik düzenlemeler, 5-İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, 6-Tehlike kaynakları ve oluşan risklerin belirlenerek önlenebilmesini hedefler.

Kayıt Kabul Koşulları

ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavda program için yeterli puanı alarak yerleştirilmektedir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD/S notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS: 120´dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Staj

30 iş günü

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

İstihdam Olanakları

Program mezunları, "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" ünvanı ile iş güvenliği ile ilgili tüm kamu ve özel kurumlarda iş bulabilmektedir. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavda başarılı olmaları durumunda, "İş Güvenliği Uzmanı" ünvanı alabilmektedir.