Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Program Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı, uydu teknolojileri ve verilerinin tanınması, çok-disiplinli çalışmalarda kullanılabilmesi, detaylı analiz ve modelleme altyapısının sağlanması temelinde jeoloji, maden, jeofizik, harita, çevre, ziraat, inşaat, vb. mühendislik dallarının yanı sıra, peyzaj mimarlığı, şehir ve bölge planlama gibi mesleklere yönelik konumsal bilgi teknolojilerinin kullanımı ve geliştirilmesini sağlamaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Ulusal ve uluslararası proje çalışmalarında karşılaşılan soyutvesomutproblemleriçinyaratıcıçözümleringeliştirilmesi,daha üst düzey eğitim sürecini gerektirmektedir. Fen, mühendislik, peyzaj, ziraat, planlama ve mimarlık alanlarında gerçekleştirilen proje çalışmalarının en önemli basamaklarını; planlama ve proje sürecinde karşılaşılabilecek problemlerin önceden tahmin edilmesi ve muhtemel problemler için çözüm üretilmesi gibi basamaklar oluşturmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. SÜHA BERBEROĞLU

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. NAZIM AKSAKER

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. AHMET ÇİLEK

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. CENK DÖNMEZ

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. BEKİR YİĞİT YILDIZ

Amaç

Programın amacı, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri tekniklerinin jeoloji, maden, jeofizik, harita, çevre, ziraat, inşaat, vb. mühendislik, şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı alanları ile ilişkilendirilmesi temelinde teorik ve uygulama altyapısı sağlanması ve çok-disiplinli çalışmalarda analiz ve modelleme yapabilecek deneyim ve bilgi birikimi kazandırılmasıdır.

Hedef

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Doktora programının amacı; kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların ve özellikle yerel yönetimlerin öncelikle mekânsal veri üreten ve işleyen birimlerinde, ülkemizde çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarında oluşturulmaya başlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri birimlerinde ve bilgi işlem birimlerinde çalışabilecek nitelikli uzmanlar yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Uzaktan Algılama ve CBS Anabilim Dalında ya da Uzaktan Algılama ve CBS konusunda yüksek lisans tezi yapmış olmak.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında doktora (PhD) diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğinde belirtilen kurallar.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Mezuniyet sonrası ilgili alanlarda ilan edilen koşulların karşılanması durumunda öğretim üyeliğine atanma.

Staj

İlgili enstitü yönergelerine bakınız

Uygulamalı Ders

İlgili enstitü yönergelerine bakınız

İş Yeri Eğitimi

Zorunlu işyeri eğitimi bulunmamaktadır

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

İlgili enstitü yönergelerine bakınız

İstihdam Olanakları

Program mezunları, akademik çalışmaların yanında, Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Belediyelerin İmar ve Fen İşleri, Karayolları ve DSİ Genel Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri gibi kamu kurumları ile Özel Planlama ve Tasarım Büroları ve Çevre Örgütlerinin planlama bölümlerinde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri konularında görev alabilecek donanıma sahip olacaklardır.