Ekonometri

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Ekonometri Doktora Programı dört yıllık bir programdır. Öğrenciler programın ilk iki yılında ekonometri, istatistik, yöneylem araştırması ve iktisat ile ilgili derslerini tamamlayıp son iki yılında bir doktora tezi hazırlamaktadır. Elde edilen bu tecrübeler sayesinde mezunlar Ekonometri alanında akademik kariyerlerine devam edebilecek bilgi ve becerileri edinirler.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu programda öğrenciler, akademik ilgileri doğrultusunda ekonometri, istatistik, yöneylem araştırması ve iktisat ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersleri alırlar. Derslerini tamamlayıp seminerini sunan öğrenciler yeterlilik sınavına girerler. Yeterlilik sınavını başarı ile geçen öğrenciler ilgi duydukları bir konuyla ilgili tez hazırlarlar. Doktora tezini başarı ile savunan öğrenci mezuniyet hakkı kazanır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. HASAN ALTAN ÇABUK

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. ERSİN KIRAL

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi FELA ÖZBEY

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Arş.Gör.Dr. Çiğdem KOŞAR TAŞ

Amaç

Öğrencilere Ekonometri alanında güncel ve üst düzey bilgi birikimi kazandırarak özgün akademik çalışmalar yapmasıdır. Mezunların kamu ve özel sektörde yönetici; üniversitelerde akademisyen olarak istihdam edilmeye yönelik yetenekleri kazandırılması da amaçlanmaktadır.

Hedef

Kamu ve özel sektöre alanında donanımlı iş gücü sağlamayı hedeflemektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması, yabancı dil puanı ve bilim sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Mezun olan öğrenciler ekonometri doktora diploması sahibi olur ve doktor olarak ünvan kazanırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan Bilim Doktoru ünvanı ile mezun olunmaktadır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Doktora eğitimi sonrası Doçentlik ünvanı alınması mümkündür.

Staj

Staj zorunluluğu bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İşyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Üniversitemizin ulusal ve uluslararası değişim faaliyetleri Uluslararası Akademik İlişkiler Birimi tarafından yürütülmektedir. Birim bünyesinde yer alan İkili-Çoklu İlişkiler, Erasmus, Mevlana ve Farabi Koordinatörlüklerinin sunduğu imkanlar aracılığıyla öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız ve idari personelimiz her yıl artan bir şekilde hareketlilik imkanlarından faydalanmaktadırlar.

İstihdam Olanakları

Mezunlar hem kamuda hem de özel sektörde çeşitli alanlarda çalışma şansına sahiptir. Çeşitli kamu ve özel kuruluşların yanı sıra, kazandıkları analiz yeteneklerinden dolayı firmaların araştırma ve planlama gibi çeşitli bölümlerinde çalışabilmektedirler. Mezunlar Türkiye İstatistik Kurumu, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra bankacılık, finans sektörlerinde, kamuoyu ve pazarlama araştırmaları dahil çeşitli alanlarda araştırma yapan araştırma şirketlerinde istihdam edilme olanağına sahiptirler. Mezunlar ayrıca kamu ve vakıf üniversitelerinde akademisyen olarak çalışabilirler.