İnşaat Teknolojisi (II. Öğretim)

Ön Lisans Programı - Ceyhan Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

İnşaat Teknolojisi Programı 1982 yılında kurulmuş ve Eğitim-Öğretime başlamıştır. 1993-1994 Eğitim-Öğretim döneminde İkinci Öğretim açılmıştır. 2017-2018 itibariyle her iki öğretimde 50'şer kontenjanla eğitimine devam etmektedir. Programımız Zemin Mekaniği, Yapı Malzemeleri, Yapı Mekaniği Deneylerinin Yapıldığı Laboratuvara sahiptir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

İnşaat Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda özel veya kamuya ait farklı inşaat sektörü alanında (beton santralleri, yalıtım ve yapı malzemeleri üretim tesisleri, şantiyeler, mimari bürolar gibi) istihdam edilirler. İnşaat Teknikerleri: kendi işletmesini kurup işletebilecek bir güven duygusu ile donanmış; proje, yapı, sigorta, vergi ve sağlık kuruluşlarıyla ilgili mevzuatı bilen ve gerekli bürokratik işlemleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olarak mezun edilirler.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör.Dr. ALİ GÖKOĞLU

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. ALİ GÖKOĞLU

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör. MAHMUT TANSU KAYA

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. MAHMUT TANSU KAYA

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. MAHMUT TANSU KAYA

Amaç

Programın amacı, İnşaat problemleri için çağdaş çözüm bulma becerisi kazanmış, sürekli iyileşmeyi ilke edinmiş, mesleki ve etik değerlere saygılı teknikerler yetiştirmektir.

Hedef

Bilgi ve becerisi yüksek, mesleğin gereklerini en üst düzeyde uygulayabilen, nitelikli ara elemanlar yetiştiren ayrıcalıklı bir program olmaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

İnşaat Teknolojisi Programına Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. Programa Y-TYT puan türünde öğrenci alımı yapılmakta ve 2 yıllık ön lisans eğitimi verilmektedir. Y-TYT puanı ile tercih yapan öğrenciler başarı sıralamasına göre ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme ile tercih ettikleri programa yerleştirilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İnşaat Teknolojisi alanında önlisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrenciler, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak bu programdan mezun olur. Mezun olmak için öğrencilerin, programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlaması ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca öğrencilerin 30 günlük mesleki stajlarını başarıyla tamamlamaları gerekir. Mezun olan öğrenciye İnşaat Teknolojisi alanında ön lisans diploması verilir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Lisans Programlarına geçiş yapılabilmektedir.

Staj

Staj, öğrencilerin ilgili sektörde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. Stajlar Yüksekokul Müdürlüğü’ nce ilan edilen tarihlerde yapılacak olup staj süresi, programın niteliğine göre 30 iş gününden az olamaz. Stajın, birinci sınıfın sonunda yaz tatilinde yapılması uygundur. Öğrenciler Kamu ve Özel İş Yerlerinde staj yapabilmektedirler.

Uygulamalı Ders

Program kapsamında Mesleki Uygulamalar, Bilgisayar Destekli Çizim, Arazi Ölçmeleri, Bilgisayar Destekli Tasarım, Yapı Metrajı ve Maliyeti gibi uygulama içeren dersler bulunmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Staj dışında iş temelli öğrenme aktivitesi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program olanakları bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

İnşaat Teknolojisi programı mezunları Kamu Kuruluşlarının bünyesinde yer alan İnşaat Daire Başkanlıklarında ve Özel Sektörde geniş bir çalışma alanına sahiptirler.