Ekonomi (Tezsiz) (II. Öğretim)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Ekonomi Yüksek Lisans Programı, program için uygun lisans derecesine sahip bireyleri, özel sektörde ve kamu sektöründe (merkez bankası, sivil toplum kuruluşları, ticari bankalar, borsa ve aracı kurumlar, sigorta şirketleri, diğer ulusal ve uluslararası kurumlarda) çalışmak üzere nitelikli uzman olarak yetiştirmektedir. Ekonomi ve benzer alanlarda uzmanlaşmak ve sonrasında doktora çalışmalarına devam etmek isteyen öğrencilere ekonomi teorisi ve metodolojisi alanlarında gerekli donanımı sağlamaktadır. Öğrenciler, almak zorunda oldukları kuram ve araştırma yöntemleri derslerine ek olarak, ilgi alanlarına göre Ekonomi Yüksek Lisans Programında ve diğer programlarda açılan derslerden seçme yapma imkanına sahiptir. Program Tezli ve Tezsiz seçenekleri sunmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

1 Yıl - 60 AKTS

Özellik ve Tanım

Ekonomi Yüksek Lisans Programı, program için uygun lisans derecesine sahip bireyleri, özel sektörde ve kamu sektöründe (merkez bankası, sivil toplum kuruluşları, ticari bankalar, borsa ve aracı kurumlar, sigorta şirketleri, diğer ulusal ve uluslararası kurumlarda) çalışmak üzere nitelikli uzman olarak yetiştirmektedir. Ekonomi ve benzer alanlarda uzmanlaşmak ve sonrasında doktora çalışmalarına devam etmek isteyen öğrencilere ekonomi teorisi ve metodolojisi alanlarında gerekli donanımı sağlamaktadır. Öğrenciler, almak zorunda oldukları kuram ve araştırma yöntemleri derslerine ek olarak, ilgi alanlarına göre Ekonomi Yüksek Lisans Programında ve diğer programlarda açılan derslerden seçme yapma imkanına sahiptir. Program Tezli ve Tezsiz seçenekleri sunmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. MEHMET FATİH CİN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi ERHAN İŞCAN

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi TOLGA KABAŞ

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi ERHAN İŞCAN

Amaç

1- Ekonomi teorilerine yapılan katkıları ve yeni yöntemleri takip edebilir, kullanabilir, sentezini yapabilir. 2- Ekonomi teorilerini kavrar, bilgi edinir ve model kurma becerisi kazanarak ekonomik analiz yapabilir. 3- Alanda yapılan İngilizce yayınları takip edebilir ve İngilizce akademik yayın yapma yeteneğini kazanır. 4- Ekonomi teorilerini ve yöntemlerini kullanarak politika önerileri geliştirebilir, ekonomi politikalarını değerlendirir. 5- Doktora öğrenimine devam edebilmek için gerekli olan teorilerin ve yöntemlerin donanımını ve altyapısını elde eder. 6- Ekonomi teorisi ve yöntemleri ile ilgili bilgisini kullanarak bağımsız olarak rapor yazabilir, akademik toplantılarda tebliğ yapabilir. 7- Ekonometrik, istatistiksel ve matematiksel analiz yöntemlerini öğrenir ve kullanır. 8- İktisadi konulara displinlerarası yaklaşımları değerlendirir ve sentez yapar.

Hedef

Mezunlarımız Çukurova Üniversitesi´nde almış olduğu iktisat eğitimi, uygulamalı becerilerini geliştirmek için çok sağlam bir temel oluşturmaktadır. Türkiye´de ve yurt dışında yüksek lisansa devam edenler, bu analitik arka plan ile başarılı olmuştur. Bölüm üç anabilim dalından olmak üzere İktisat Teorisi ve Tarihi, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, İktisat Politikası eğitim vermektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Yüksek Lisans Derecesi

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrenciler müfredatlarındaki zorunlu ve seçmeli derslerden başarısız not almamak, toplamda 60 AKTS'yi sağlamak ve Çukurova Üniversitesi lisansüstü yönetmeliğinde belirtilen akademik ortalama gerekliliğini sağlayarak tamamlamak zorundadırlar.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Staj Zorunluluğu Bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı Ders Bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İşyeri Eğitimi Bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Üniversitemizin ulusal ve uluslararası değişim faaliyetleri Uluslararası Akademik İlişkiler Birimi tarafından yürütülmektedir. Birim bünyesinde yer alan İkili-Çoklu İlişkiler, Erasmus, Mevlana ve Farabi Koordinatörlüklerinin sunduğu imkanlar aracılığıyla öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız ve idari personelimiz her yıl artan bir şekilde hareketlilik imkanlarından faydalanmaktadırlar.

İstihdam Olanakları

Mezunlar hem kamuda hem de özel sektörde çeşitli alanlarda çalışma şansına sahiptir. Fakülte mezunlarının istihdam edildiği kamu ve özel kuruluşların yanı sıra, kazandıkları analiz yeteneklerinden dolayı firmaların araştırma ve planlama gibi çeşitli bölümlerinde çalışabilmektedirler. Mezunlar Türkiye İstatistik Kurumu, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra bankacılık, finans sektörlerinde, kamuoyu ve pazarlama araştırmaları dahil çeşitli alanlarda araştırma yapan araştırma şirketlerinde istihdam edilme olanağına sahiptirler.