Eczacılık Farmakolojisi (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Farmakoloji eğitimindeki temel kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel eğitim öğretim uygulamalarını öğretmeyi ve öğrencilere farmakoloji alanında kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesini yürütme becerileri kazandırmayı hedefleyen ayrıca alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunabilen, etik kurallara dikkat eden bilim insanları yetiştirmeye yönelik bir yüksek lisans programıdır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Farmakolojinin temel kavramlarını, ilaçların farmokokinetik ve farmakodinamik özelliklerini, etkilerini, ilaç etkileşmelerini ve organ sistemleri üzerindeki etkilerini öğretmek; farmakolojinin araştırma alanlarını ve araştırma tekniklerini tanıyarak farmakoloji alanında araştırmacı olarak bir araştırma projesi yürütebilme becerisi kazandırmaktır. Eğitim programında teorik derslerin yanı sıra uygulamalı laboratuvar dersleri de yer almaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. HACER SİNEM BÜYÜKNACAR

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. FATMA AYDINOĞLU

Erasmus Koordinatörü

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Amaç

Öğrencilere lisansüstü düzeyde temel farmakoloji eğitimi vermek ve farmakolojik araştırmalara yönelik teorik ve pratik temel bilgileri aktarmak; bilimsel araştırma yapabilen ve elde ettiği sonuçları sözlü yada yazılı sunabilen, etik kurallara uyan araştırıcılar yetiştirmektir.

Hedef

Farmakoloji alanındaki araştırmaları planlayıp, gerçekleştirebilecek ve elde ettiği sonuçları yorumlayacak farmakoloji bilgisine sahip araştırmacı yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

"Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"ndeki Yüksek Lisans Programı öğrenci kabul esaslarında belirtilen nitelikleri taşımaları ve kayıtlarını yaptırmış olmaları gerekmektedir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Yüksek Lisans Derecesi

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

"Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"ndeki "Yüksek Lisans Programında Diploma" Başlığında belirtilen kurallar

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla Doktora programında öğrenim görebilirler.

Staj

Staj dersi yoktur.

Uygulamalı Ders

Bazı teorik derslerin uygulamaları bulunmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İş yeri eğitimi yoktur.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program Olanakları bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Yüksek Lisans mezunları doktora programına devam ederek, yurt içi ya da yurt dışındaki üniversitelerde, ilaç endüstrisinin farklı birimlerinde, araştırma–geliştirme merkezlerinde görev almaktadır. Ayrıca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, ilaç danışmanlık şirketleri ve meslek örgütlerinde de bu program mezunları çalışmaktadır.