İngiliz Dili Eğitimi

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

İngiliz Dili Eğitimi doktora programı öğrencilere yabancı dil öğretimi alanında disiplinler arası bakış açısı kazandırarak dil eğitimi araştırmalarında eleştirisel düşünceyi geliştirecek kuramsal ve uygulamalı dersler sunmaktadır. Programın içeriği öğrencileri çalışma alanlarında gereksinim duyacakları kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahip olabilmeleri için gerekli olan güncel araştırma konularını kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Adaylar programda edindikleri tecrübelerini kullanarak yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dil bilim alanlarında akademik kariyerlerine devam edebilecek donanımla mezun olurlar.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

İngiliz Dili Eğitimi doktora programı dil edinimi, öğretimi ve uygulamalı dilbilim alanlarında temel kuram ve yöntemleri kapsamaktadır. Program aday öğrencilere ilgili alan eğitiminde yapacakları akademik ve bilimsel çalışmaları yürütebilmek için gerekli olan bilgi donanımını kazandırır. İngiliz Dili Eğitimi doktora programı mezunları devlet ve özel sektörde her seviyede İngilizce öğretmeni olarak görev yapabilecekleri gibi üniversitelerde akademisyen olarak ta çalışabilirler. Ayrıca mezunlar hizmet-içi eğitim programlarında eğitmen olarak yer alabilir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. HASAN BEDİR

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. YASEMİN KIRKGÖZ

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör. EBRU GENÇ

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi MERYEM MİRİOĞLU

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi ABDURRAHMAN KİLİMCİ

Amaç

İngiliz Dili Eğitimi doktora programı’nın amacı doktor adaylarının İngiliz Dili Eğitimi alanında öğrencilerin ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı olarak uzmanlaşmalarını sağlamak ve bağımsız araştırma planlama ve yürütebilme becerilerini geliştirmektir.

Hedef

Program doktor adaylarının mesleki gelişimlerinde yabancı dil öğretimi ve öğrenimi konusundaki güncel alanlara odaklanır. Programın hedefleri yüksek lisans programındaki edinimlerini daha ileri seviyeye getirmektir. Program ayrıca adayların alanlarında bilimsel araştırmaları uygulayıp değerlendirebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, yabancı dil puanı, Yüksek Lisans mezuniyet not ortalaması ve yazılı ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere İngiliz Dili Eğitimi doktora diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Doktora diploması almaya hak kazanmak için Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilen mezuniyet şartlarını yerine getirmek gereklidir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Program mezunları bilim doktoru ünvanını almaya hak kazanarak akademik kariyerlerine devam edebilirler.

Staj

Bu programda staj zorunluluğu yoktur.

Uygulamalı Ders

Programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Programda öğrencilerden küçük ölçekli bir çalışma yaparak seminer dersi kapsamında sunmaları beklenmektedir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Programda çift yada yan dal olanakları bulunmamaktadır

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olan öğrenciler öğretmenlik ve araştırma faaliyetlerine katılabilir, üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler.