Bankacılık ve Finans (Tezsiz) (Uzaktan Öğretim)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Bankacılık ve Borsa Tezsiz Yüksek Lisans Programı; bankacılık ve sermaye piyasalarıyla ilgili kapsamlı bilgilerin verildiği bir yüksek lisans programıdır. Program, katılanlara finans alanıyla ilgili açılan gerek kamu gerekse özel sektör sınavlarının başarımında önemli bir katkı sağlamaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

1 Yıl - 60 AKTS

Özellik ve Tanım

Finansal piyasaların yapısı ve işleyişi hakkında temel bilgiler vermeyi amaçlayan bu program, özellikle bankacılık vadeli işlemler, sermaye piyasaları ve portföy yönetimi konularına odaklanmaktadır. Program SPK Lisanslama sınavları, BES Sınavları ve VOB Uzman Yardımcılığı sınavlarına girecek adayların hazırlık altyapısının oluşturulmasında önemli katkılar sağlayacaktır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. AZMİ YALÇIN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. BEHİYE GÜLSÜN KARAÇAY

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. BERNA BULĞURCU

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. KORAY TUAN

Amaç

Program, katılanlara finans alanıyla ilgili açılan gerek kamu gerekse özel sektör sınavlarının başarımında önemli bir katkı sağlamaktadır.

Hedef

Program, katılanlara finans alanıyla ilgili açılan gerek kamu gerekse özel sektör sınavlarının başarımında önemli bir katkı sağlamaktadır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa başvuran adaylar Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kabul edilirler. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız. (http://eobs.cu.edu.tr/giriskosul_tr.aspx)

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Bankacılık ve Borsa Tezsiz Yüksek Lisans diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kapsamında mezuniyet halinde kazanılır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler

Staj

Bu programda staj dersi bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda iş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Bu programın değişim olanakları bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Mezunlar bankalarda ve diğer finans kuruluşlarında (özel veya kamu) alanları ile ilgili çalışabilmekte veya danışmanlık şirketlerinde de görev alabilmektedirler. Mezunlar ayrıca devlet sektöründe SPK, BİST, Rekabet Kurumu, Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Kurumu, Devlet İstatistik Enstitüsü ve Bakanlıkların Müfettişlik ve Uzman kadrolarında; özel sektörde ise özel bankaların müfettişlik ve uzmanlık kadrolarında, şirketlerin finans ve muhasebe gibi branşlarında kendilerine iş imkanı bulabilmektedirler. Bunun dışında mezunlar, gerekli aşamaları geçmek şartı ile serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir unvanlarını alabilmektedirler.