İşletme (Tezsiz) (Uzaktan Öğretim)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Program, özel sektörde veya kamu sektöründe yönetici olarak çalışmak isteyenlerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik eğitim hizmeti sunmaktadır. Ayrıca, kendi işini kurarak ilerlemek isteyen kişilere de girişimcilik yönünde eğitim alma fırsatı sunulmaktadır. Programın eğitim dili Türkçedir.Programın eğitim dili Türkçedir. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi iki yarıyıldır. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyılıdır.

Programın Süresi ve Kredisi

1 Yıl - 60 AKTS

Özellik ve Tanım

Program, benzerlerinden farklı olarak Türkiye´nin en köklü üniversitelerinden biri olan Çukurova Üniversitesi ve yine Türkiye´nin en büyük ve gelişmiş şehirlerinden biri olan Adana´da özel ve kamu sektörü işletmelerinin değişik yönetim kademelerinde çalışan yönetici ve diğer personele, işletme alanında çağdaş bir perspektif kazanma, analitik, teknik, kavramsal, karar verme ve insan ilişkileri yetkinliklerini geliştirme fırsatı kazandırmaktadır. Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Ayrıca işletme bilimi ve uygulamalarında güçlü bir temel sağlamak, kamu veya özel sektör kuruluşlarında çalışacak öğrencilere işletme yönetimi konularında aranan becerileri kazandırmaktır

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. DENİZ ZEREN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. BEHİYE GÜLSÜN KARAÇAY

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. BERNA BULĞURCU

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. KORAY TUAN

Amaç

Bu program, işletme alanında çalışmak isteyen kişilerin bu alanla ilgili yetkinlik kazanmalarını sağlamayı, bunun yanında ileride yönetici olmalarına imkân sağlayacak bilgileri kendilerine verebilmeyi amaçlamaktadır

Hedef

Farklı disiplinlerde eğitilmiş lisans mezunlarının, işletmelerde ve kamu kurumlarında yer alan farklı düzeylerdeki liderlik rollerini üstlenebilmeleri için gereksinim duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere E-MBA İşletme (Tezsiz Yüksek Lisans (2.Eğitim)) diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Program sonunda kazanılan derece için "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" hükümleri geçerlidir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereği “Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’den başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.”

Staj

Programda staj dersi bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Programda iş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Senato tarafında belirlenmektedir.

İstihdam Olanakları

Programdan mezun olan öğrenciler, hem özel hem de kamusal sektörde yer alan işletme, kurum ve kuruluşlarda orta ve üst düzeylerde yönetici olarak görev yapmaktadırlar.