Farmakoloji

Doktora Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Farmakoloji eğitiminde ileri farmakolojik kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel eğitim öğretim uygulamalarını öğrenmeyi sağlamak, farmakoloji alanında ve araştırmacı olarak bir araştırma projesi yürütülmesine olanak sağlamak ve farmakoloji alanında akademik hayata devam edebilmeyi sağlamaktır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Farmakolojinin kavramlarını, ilaçların farmokokinetik ve farmakodinamik özelliklerini, etkilerini, ilaç etkileşmelerini ve organ sistemleri üzerindeki etkilerini sistematik bir yaklaşımla öğrenmek; farmakolojinin araştırma alanlarını ve araştırma tekniklerini tanıyarak farmakoloji alanında araştırmacı olarak bir araştırma projesi yürütebilmeye olanak sağlamaktır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Erasmus Koordinatörü

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Amaç

Deneysel farmakoloji ileri teknikleri ile metodoloji hakkında bilgiler kazanmak, ilaçların ve kimyasal maddelerin biyolojik aktivitesini molekül, hücre, doku, sistem ve tüm organizma düzeyinde değerlendirebilmek, hipotezler kurabilmek ve elde edilen sonuçları bir rapor haline getirip sunabilmek ve aynı zamanda pratik uygulamalar yapabilmek.

Hedef

Tıbbi Farmakoloji programından mezun olanların, farmakolojinin temel kavramlarını, ilaçların farmokokinetik ve farmakodinamik özelliklerini, etkilerini, ilaç etkileşmelerini ve organ sistemleri üzerindeki etkilerini, farmakolojinin araştırma alanlarını ve araştırma tekniklerini, in vivo ve in vitro yöntemleri nin ne olduğunu bilmeleri ve yapacağı çalışmalarda bu bilgileri kullanabilmeleridir.

Kayıt Kabul Koşulları

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Tıbbi Farmakoloji Doktora diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda doktora eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler Dr. (PhD) ünvanını alırlar.

Staj

Programdan mezuniyet için staj gerekmemektedir.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Programdan mezuniyet için iş temelli öğrenme (staj) gerekmemektedir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program Olanakları bulunmamakla birlikte, anabilim dalı akademik kurulunca değerlendirilmeye açıktır.

İstihdam Olanakları

Üniversitelerde akademisyen veya sağlık endüstrisi personeli.