Maden Mühendisliği

Lisans Programı - Mühendislik Fakültesi


Temel Bilgiler

Maden Mühendisliği Bölümü, 1990 yılında kurulmuş olup, gelişme çalışmalarına hızla devam etmektedir. İlk öğrencilerini 1991-1992 eğitim-öğretim yılında almıştır. Bölümde Maden İşletme, Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi ve Cevher Hazırlama olmak üzere üç Anabilim Dalı mevcuttur. Maden Mühendisliği, yeraltında ve yer üstünde bulunan her tür enerji, maden ve doğal gaz yatağının ekonomik bir biçimde işletilmeye elverişli olup olmadığına karar veren, madenlerin işletilmesi için gerekli tesisleri tasarlayan, yapımını gerçekleştiren ve işleten mühendisleri yetiştiren bir bölümdür.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Maden Mühendisliği, yer kabuğunda bulunan madenleri insanlık yararına sunan meslek olarak tanımlanabilir. Bu doğrultuda madenlerin bulunması, üretilmesi ve üretilen cevherlerin kullanıma uygun duruma getirilmesine kadar birçok aşamayı kapsar. Geniş etkinlik alanı ile maden mühendisliği diğer meslek disiplinleri arası bir konuma gelmiştir. Temel ve mühendislik bilimleri üzerine kurulan maden mühendisliği kaya mekaniği, delme-patlatma, rezerv modelleme, kazı, üretim, ulaşım, havalandırma, topoğrafya, cevher zenginleştirme, çevre, atık yönetimleri gibi birçok konu maden mühendisliğinin ilgi alanına girer.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. AHMET DAĞ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir ÜRÜNVEREN

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. ÖZEN KILIÇ

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. MAHMUT ALTINER

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi İlknur EROL

Amaç

Madencilik alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen, yetkin, yaratıcı, bilim ve deneyi esas kabul eden, katılımcı, sayısal ve akademik ve bilimsel üretim gücüne sahip, öğrenmeyi öğrenmiş ve yaşam boyu öğrenme düşüncesini benimseyen, sorumluluk almaktan kaçınmayan, uluslararası alanda üretilen bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürmeye katkıda bulunan ve etik davranış bilinciyle hareket eden bir bölüm olmaktır.

Hedef

Bilgiye ulaşan, ulaşılan bilgiyi analiz ve değerlendiren, gerçek mühendislik sorunlarını çözerken bu bilgi birikiminden nasıl yararlanacağını bilen, problem çözme yeteneğine, liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yenilikçi ve özgün çözümler üretebilen Maden Mühendisleri yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Maden Mühendisliği, Lisans Derecesi

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Programı tamamlayarak Maden Mühendisi olarak mezun olabilmeleri için öğrencilerin en az 240 AKTS kredisini tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler

Staj

Öğrenciler, Staj Komisyonunun onayı ile 20 iş günü olmak üzere kamu/özel kurum, kuruluş ve işyerlerinde 2 adet zorunlu işletme staj yapmalılar.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda iş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Öğrencileri’nin Başvurabildiği Çift Anadal ve Yandal Programları; Jeoloji Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Fizik Bölümü, Kimya Bölümü, Biyoloji Bölümü.

İstihdam Olanakları

Devlet kurumlarında, özel sektörde, üniversite ve yüksek okullarda akademisyen olarak görev yapabilirler.