Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı, uydu teknolojileri ve verilerinin tanınması, çok-disiplinli çalışmalarda kullanılabilmesi, detaylı analiz ve modelleme altyapısının sağlanması temelinde, yenilikçi kadrosu ile ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama imkanı sağlayan öncü bir bölüm olmayı amaçlamaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Programın amacı, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri tekniklerinin jeoloji, maden, jeofizik, harita, çevre, ziraat, inşaat, vb. mühendislik, şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı alanları ile ilişkilendirilmesi temelinde teorik ve uygulama altyapısı sağlanması ve çok-disiplinli çalışmalarda analiz ve modelleme yapabilecek deneyim ve bilgi birikimi kazandırılmasıdır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. SÜHA BERBEROĞLU

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. NAZIM AKSAKER

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. AHMET ÇİLEK

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. CENK DÖNMEZ

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. BEKİR YİĞİT YILDIZ

Amaç

Programın amacı, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri tekniklerinin jeoloji, maden, jeofizik, harita, çevre, ziraat, inşaat, vb. mühendislik, şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı alanları ile ilişkilendirilmesi temelinde teorik ve uygulama altyapısı sağlanması ve çok-disiplinli çalışmalarda analiz ve modelleme yapabilecek deneyim ve bilgi birikimi kazandırılmasıdır

Hedef

Bu program çalışma alanın tüm teorik ve pratik öğretilerini kapsamlı bir şekilde program öğrencilerine öğretmeyi, onlaar Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemeleri alanlarıda uzmanlaşma şansını vermeyi ve öğrencilerine bu alanda bilimsel ve toplumsal araştırma yapma yeteneğini kazandırmayı hedefler.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri(Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

İlğili enstitü yönergelerine bakınız

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

İlğili enstitü yönergelerine bakınız

İstihdam Olanakları

Program mezunları, akademik çalışmaların yanında, Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Belediyelerin İmar ve Fen İşleri, Karayolları ve DSİ Genel Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri gibi kamu kurumları ile Özel Planlama ve Tasarım Büroları ve Çevre Örgütlerinin planlama bölümlerinde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri konularında görev alabilecek donanıma sahip olacaklardır.