İngilizce Öğretmenliği

Lisans Programı - Eğitim Fakültesi


Temel Bilgiler

İngilizce Öğretmenliği bölümü hem lisans hem de yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir. Programın temel yapısı yöntem, dilbilim ve edebiyat derslerinin yanında Fransızca ve Almanca gibi seçmeli derslerden oluşmaktadır. Seçmeli dersler sayesinde, öğrenciler çeşitli kültürel ve akademik konularda bireysel ilgilerini devam ettirebilme olanağı bulmaktadırlar. Programın amacı öğrencilerin İngilizce yeterliklerini arttırmalarına yardımcı olup İngilizceyi yabancı dil olarak öğretebilmeleri için gerekli teorik ve pratik bilgileri edinmelerini sağlamaktır. Bölüm Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı okullarda staj eğitimini organize etmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

İngilizce Öğretmenliği programı ilkokul, orta okul, lise ve üniversite seviyelerinde çalışmak üzere İngilizce Öğretmeni yetiştiren dört yıllık bir programdır. program lise mezunlarını kabul eder. Lisans yerleştirme sınavı sonucu bu programı tercih eden öğrenciler önce dil yeterlilik sınavına girerler. Başarılı olanlar birinci sınıfa devam eder. birinci sınıftan başlayarak dil, dil öğretimi, edebiyat, öğretmenlik formasyon becerileri üzerine dersler alırlar. bu derslerde hem kuramsal bilgiler edinir hem de uygulamaya yönelik çalışmalar yaparlar. dördüncü sınıfta ise öğrendikleri kuramsal bilgileri uygulamaya aktardıkları staj çalışmasına katılırlar. mezun öğrenciler KPSS sınavına girerek çoğunlukla Milli Eğitim Bakanlığı okullarında istihdam edilirler.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. HASAN BEDİR

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. YASEMİN KIRKGÖZ

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör. EBRU GENÇ

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi MERYEM MİRİOĞLU

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi ABDURRAHMAN KİLİMCİ

Amaç

Programin Amaci İngiliz Dili Eğitimi Bölümü, İngilizce öğretmenlerinin ihtiyaç duyduğu çağdaş bilgi, pratik beceri ve tutumlarla öğrencileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedef

Programin Hedefi Bölümün temel amacı, öğrencilerini 21. yüzyılın zorluklarıyla başa çıkma konusunda yönlendirmelerini sağlamak için ilgili ve güncel bilgi, eğitim ve ön gerekli becerilere sahip öğrenciler yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere İngilizce Öğretmenliği lisans diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

Bu programdaki öğrenciler 1 yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Öğretmenlik Uygulaması yaparlar.

Uygulamalı Ders

Öğretmen adaylarına, öğretmen araştırması yaparak ve üniversitede öğrendikleri teoriyi uygulayarak otantik öğretim bağlamlarında bilgilerini kullanmaları ve pekiştirmeleri için bu fırsat sağlanır.

İş Yeri Eğitimi

Öğretmen adayları gerçek sınıflarde öğretmenlik yapana kadar öğretmenlik tecrübesini kazanamazlar. Gerçek dünya sınıf deneyimi, geleceğin öğretmenlerinin örtük bilgilerini uygulamaya koymak ve öğretim bilgilerini ilerletmek için çok önemlidir. Öğretmenlik deneyimi programı, öğretmen adaylarına gerçek sınıflarda faydalı pratik öğretim deneyimi sağlar.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Program öğrencileri Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programlarından yararlanabilmektedir.

İstihdam Olanakları

İngilizce Öğretmenliği Programı mezunları özel veya devlete ait eğitim kurumlarında İngilizce Öğretmeni olarak, üniversitelerde Yabancı Diller Yüksekokullarında okutman olarak çalışabilir veya akademik hayatı tercih edenler üniversitede yüksek lisans veya doktora eğitimlerine devam edebilirler. Ayrıca, küresel ticaret acenteleri ve şirketlerde çalışabilirler.