Maliye

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Doktora Programı2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetlerine ve öğrenci alımına başlamıştır. Maliye Doktora programı kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli doktor adaylarını yetiştirmeyi hedefler. Bu amaçla maliye teorisi, mali iktisat, bütçe ve mali hukuk alanında temel bilgiler üzerine inşa edilen analiz yönü ağırlıklı bir eğitim programı uygulamaktadır. Maliye Doktora programına başvuru koşulları sırasıyla, alanında tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlamış olmak, ALES sınavında eşit ağırlıktan en az 55 puan almış olmak, YDS’den en az 55 puan almış olmak koşulları aranmaktadır. (YDS dışındaki Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının, YDS’den 55 puana eş değer puanları YÖK tarafından belirlenir.) Maliye Doktora programımıza kabul koşulları ise başvuru koşullarını sağlayan adayların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olması şartına bağlıdır. Bu bağlamda, adayların ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u, yabancı dil puanının % 5’i ve yazılı ve sözlü sınav sonucunun %15’i alınarak doktora giriş puanı hesaplanır. Doktora giriş puanı 70 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre doktora programlarına kontenjan çerçevesinde kabul edilir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Maliye doktora programımız, Maliye bilim dalını kapsamaktadır. Ancak bu doktora programı Maliye bilim dalı kapsamındaki dört ana bilim dalı olan Maliye Teorisi, Mali İktisat, Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali Planlamadan dengeli bir şekilde seçilmiş dersleri içermektedir. Bu doktora programı maliye alanında bağımsız araştırma yapma, kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yürütebilme, mali olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmayı hedeflemektedir. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin maliye alanına yenilik getirme, bu alanda yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekmektedir. Maliye doktora programı Maliye bilim alanının içerdiği yeterlilikleri kazandırmaya yönelik zorunlu ve seçmeli dersleri içermektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. ZUHAL ERGEN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. NESLİHAN COŞKUN KARADAĞ

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. ZUHAL ERGEN

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. MELEK AKDOĞAN GEDİK

Amaç

Maliye doktora programının amacı, başta kamu sektörü olmak üzere, özel sektör kuruluşlarında uzman olarak çalışacaklara mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi alanında ileri düzey becerileri kazandırmak; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini artırmak olarak sıralanabilir. Ancak Maliye Doktora programının temel amacı Çukurova üniversitesi İ.İ.B.F. kapsamında yer alan Maliye Bölümümüzün akademik personel ihtiyacına karşılık kaliteli öğretim üyeleri yetiştirmektir. Bu program ayrıca sadece kendi üniversitemize değil ülke sınırları dahilindeki bir çok kamu ve vakıf üniversitelerine de kaliteli öğretim üyesi yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedef

Maliye Doktora Programının hedefi; Mali mevzuata hakim, maliye alanında yeni gelişmeleri takip eden ve hızlı değişime ayak uydurabilen, analitik düşünme ve sorun çözme yeteneğine sahip, çağını şekillendirebilecek potansiyele sahip, mali, sosyal ve ekonomik konularda ileri düzeyde bilgi ve beceri kazanmış, ortaya çıkan ekonomik ilişki ve olayları yorumlayıp değerlendirebilecek ileri düzey bilgilere sahip bireyler yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim Yönetmeliği’nde de yer aldığı gibi, doktora derecesi alabilmek için en az 7 adet ders; seminer dersi, uzmanlık alan dersleri, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasının başarı ile tamamlanmış olması gerekmektedir. Seminer dersi, ders döneminde yapılır. Uzmanlık alan dersleri ve seminer dâhil ders dönemi 60 AKTS’den ve 21 krediden az olamaz. Uzmanlık alan dersleri dâhil tez dönemi 120–180 AKTS’dir. Derslerin en çok iki tanesi yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla yüksek lisans derslerinden seçilebilir. Ders ve tez dönemlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler Maliye Doktora Programından "Maliye Doktoru" unvanı almaya hak kazanmış olurlar.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Program sonunda "dr" unvanı verilir

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için tüm derslerden ve seminer ve doktora tez çalışmasından başarılı olmak gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Doktora eğitimi sonrası eğitim derecesi bulunmamaktadır

Staj

Program kapsamında Zorunlu staj uygulaması bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Program kapsamında Uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Program kapsamında iş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus öğrenci değişim programı uygulanır

İstihdam Olanakları

Maliye Doktora Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, başta bilim dünyasında akademik faaliyet gösteren tüm kamu ve vakıf üniversitelerinde akademisyen olarak başarıyla akademik faaliyetlerini gerçekleştirebilirler. Bunun yanı sıra özel ve kamu sektöründe aldıkları eğitimlerine paralel olarak gerekli yetkinlikleri kullanabilecekleri her türlü faaliyette bulunabilirler. Günümüzde bir çok meslek mensubu(Vergi Müfettişleri ve Gelir Uzmanları vb.) Maliye programlarından doktora derecesi alarak kariyer basamaklarını daha emin ve hızlı şekilde atmaktadırlar.