İş Sağlığı ve Güvenliği (Disiplinlerarası)

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Bu programda iş sağlığı ve güvenliği alanında tezli yüksek lisansını tamamlamış öğrencilerin çalışan sağlığı ve güvenliği alanında tespit edilmiş sorun /sorunları bilimsel yaklaşımlar, hipotezler kurarak gerektiğinde çeşitli istatistiki değerlendirme yaklaşımları da sergileyerek derinlemesine araştırma yapması öngörmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu programda iş sağlığı ve güvenliği alanında yüksek lisansını yapmış olanlar, çalışan sağlığını ve güvenliğini artırıcı yöntemler, stratejiler, taktikler alanında derinlemesine araştırma yaparak, iş yerlerinde iş kazalarını önlemeyi hedeflerler. Bu programdan doktorayı tamamlamak için toplam 21 krediden az olmamak üzere bir eğitim öğretim dönemi içinde toplam 60 AKTS lik ders alırlar. Derslerini tamamlayan öğrenciler, yeterlik sınavına katılır, Yeterlik sınavını başaranlar tez özeti programı sunarak tezlerini tamamladıktan sonra mezun olurlar. Program en erken 8 yarıyılda tamamlanır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Erasmus Koordinatörü

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Amaç

İş sağlığı ve güvenliği alanında bağımsız araştırmalar yaptırarak bilime yenilik kazandırmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakışla irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmak.

Hedef

To gain the ability to innovate science by conducting independent research in the field of occupational health and safety, to interpret the scientific events with a wide and deep perspective, to analyze, to analyze and to determine the necessary steps to reach new syntheses.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması,Yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, yabancı dil puanı , yazılı ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda doktora programlarında eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programdan mezun olanlar Ç.Ü. Fen Bilimleri yönergesi çerçevesinde " Doktora " diploması alır

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

-

Staj

Bu programda staj içermemektedir.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programın tez döneminde seçilen teze göre iş temelli öğrenme biçimi gerçekleşmektedir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Bu programda çift/yan/ortak anadal imkanı bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olanla öncelikle üniversitelerde akademik personel olarak çalışabilir, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığında uzman olarak, A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı olarak çalışabilirler.