Özel Hukuk (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programının amacı, hukuk biliminin ekonomik ve uluslararası boyutu hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesidir. Özellikle küreselleşen dünyada ortaya çıkan yeni hukuksal sorunların ele alınmasında gerekli olan “disiplinlerarası” bakış açısının öğrencilere kazandırılması hedeflenmektedir. Dersler, uzman akademisyenler ve uygulamacılar tarafından verilmektedir. Bu programla amaçlanan, sadece bugünün değil yarının sorunlarına da çözüm üretebilecek hukukçuların yetiştirilmesidir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Programın amacı; özel hukuk alanında üst düzey teknik hukuk bilgisine ve yabancı dil yeterliliğine sahip, hukuki meseleleri analiz etme ve çözüm üretme yeteneği gelişmiş, belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim nitelikli hukukçular yetiştirmektir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. ÖMER KORKUT

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi ARİFE ÖZGE YENİCE CEYLAN

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi ARİFE ÖZGE YENİCE CEYLAN

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Seda ARSLAN DURMUŞ

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. HAKAN ALBAYRAK

Amaç

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı'nın amacı, Özel Hukukunun belirli alanlarında uzmanlaşmayı sağlayacak bir öğretim vererek, katılımcılar için yeni kariyer olanakları yaratmak ve bilimsel açıdan bir artı değer üretmektir. Bunun yanı sıra, hukuk biliminin uluslararası boyutu ve yeni gelişmekte olan disiplinleri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi yoluyla, lisans öğrenimindeki bir takım eksikliklerin giderilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle globalleşen dünyada ortaya çıkan yeni hukuksal sorunların belirlenmesi ve bunların çözümünde gerekli olan disiplinler arası bakış açısının öğrencilere kazandırılması istenmektedir.

Hedef

Programın ana hedefi, öğrencilerin özel hukuk alanındaki bilgi birikimlerini genişletmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede, öğrencilere öncelikle bilimsel araştırmanın yöntem ve teknikleri öğretilir. Program, bir konuda kaynak çalışmasının nasıl yapılacağının, bu kaynaklardan nasıl yaralanacağının ve edinilen bilgiler ile bir senteze varabilmek için hangi bilimsel yöntemlerin kullanılacağının öğretilmesi ile bir konuda uzmanlaşmak isteyen öğrencinin söz konusu amacına ulaşmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Hukuk Fakültesi Lisans Mezunu Olmak

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Yüksek Lisanas

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nde geçerli şartları sağlamak gereklidir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Doktora programlarına başvurabilir.

Staj

Programda staj dersi mevcut değildir.

Uygulamalı Ders

Uygulama dersi bulunmamaktadır

İş Yeri Eğitimi

Programda iş yeri eğitimi mevcut değildir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Programın Erasmus dahilinde değişim olanağı ve senato tarafından belirlenmiş değişim olanakları söz konusudur.

İstihdam Olanakları

Özel Hukuk alanında uzmanlık sahibi olarak avukat, yargıç, danışman, yönetici ve benzeri konumlarda çalışma imkânı sağlar.