Makine Mühendisliği (İngilizce)

Lisans Programı - Mühendislik Fakültesi


Temel Bilgiler

Makine Mühendisliği Bölümü 1978 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulmuş olup 1979 yılında lisans, 1982 yılında yüksek lisans ve 1984 yılında doktora öğretimine başlamıştır. Bölümümüzde yaklaşık 1200 öğrenci lisans ve 220 öğrenci lisansüstü eğitimini sürdürmektedir. Lisans ve lisansüstü eğitimimizde derslerin tamamı İngilizce olarak verilmektedir. Aralık 2015 itibarıyla bölümümüzde 11 profesör, 4 yardımcı doçent ve 15 araştırma görevlisi olmak üzere 30 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Makine Mühendisliği Bölümünde: Makine Teorisi ve Dinamiği, Konstrüksiyon ve İmalat, Termodinamik, Enerji, Mekanik ve Otomotiv olmak üzere toplam altı anabilim dalı mevcuttur. Her anabilim dalının kendi laboratuvarları bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda bilimsel araştırmaların yanında hem eğitim-öğretime yönelik hem de sanayiye dönük hizmet verilmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Dört yıllık lisans öğretimi süresince paydaşlarımızın da görüşleri doğrultusunda hazırlanan programa tabi olan öğrenciler sanayinin ihtiyaç duyduğu donanımda mezun olmaktadırlar. ERASMUS programı ile bir veya iki yarıyıl Avrupa´da eğitimlerine devam etme şansları da bulunmaktadır. Öğrenciler laboratuvarlarımızda derslerde edindikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürebilme imkanına da sahip olmaktadırlar.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. HÜSEYİN AKILLI

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. GÖKTÜRK MEMDUH ÖZKAN

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. HÜSEYİN AKILLI

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi DURMUŞ ALİ BİRCAN

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. GÖKTÜRK MEMDUH ÖZKAN

Amaç

Makina Mühendisliği lisans programı mezunları, Araştırma, geliştirme, ürün tasarımı, ileri teknoloji içeren çalışmalarda tercih edilirler; iş yaşamlarında girişimci, lider, öncü olurlar, Gelişimlerini lisansüstü çalışmalar ve/veya mesleki eğitimlerle sürdürürler, İş yaşamlarında bireysel, toplumsal ve çevresel boyutları göz önüne alarak etik değerlere bağlı çalışırlar.

Hedef

Mekanik ve ısıl süreç, bileşen ve sistemleri tasarlayabilen ve bunlar arasında gerekli bütünleşmeyi sağlayabilen, Bilim insanları ve mühendisler arasında mesleki işbirliğini geliştirerek bulundukları ortamda liderlik rolü üstlenebilen, Üretim, tasarım ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunan kuruluşların rekabet koşullarına olumlu katkılarda bulunabilen, Sanayi kuruluşlarında, araştırma kuruluşlarında veya akademik kurumlarda başarılı bir kariyer için bilgiye ulaşabilen ve mesleki açıdan gelişme gösterebilen, Topluma mesleki açıdan, etik değerlerin ve küresel koşulların farkında olarak katkıda bulunabilen Makina Mühendislerini yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Makine Mühendisliği (İngilizce) lisans diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Dört yıllık öğrenimini tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilmektedir. Öğrencilerin programı başarı ile tamamlayabilmesi için en az 240 AKTS kredisi ders alması ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

Toplam staj süresi 60 iş günüdür. Öğrenciler makine mühendisi çalıştıran her türlü işletmede staj yapabilmektedir.

Uygulamalı Ders

Proje ve laboratuvar dersleri uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir.

İş Yeri Eğitimi

İşyeri eğitimi mevcut değil

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Endüstri Müh., Tekstil Müh. Otomotiv Müh.,Elektr

İstihdam Olanakları

Mezunlar her türlü fabrikada, enerji sektöründe ve imalat sektöründe iş bulabilmektedir.