Diş Protez Teknolojisi

Ön Lisans Programı - Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Bu programa ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) göre öğrenci alınmaktadır. 2003-2004 yılında Ç.Ü. Ceyhan sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda ilk öğrencisini alarak eğitime başlamıştır. 2013-2014 eğitim öğretim yılında sağlık hizmetlerinin tek çatı altında toplanmasıyla; program Ç.Ü. Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kapsamında eğitim- öğretime başlamıştır. I. öğretimde eğitim vermektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu´na bağlı Diş Protez Teknolojisi Programı 2 yıllık eğitim vermektedir. Eğitim dili Türkçedir. Diş Protez Teknolojisi eğitim programından mezun olan öğrencilerimizin görevi, diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre sabit protez, hareketli bölümlü protez, tam protez, implant üstü protez, ortodontik aparey ve çene-yüz protezlerinin laboratuvar aşamalarını yapmaktır. Diş protez teknolojisi programı mezunlarımız akademik kurumlar, çeşitli kamu ve özel kuruluşlarında görev yapabilmektedirler. Diş protez programının temel hedefi ülkemiz için nitelikli diş protez teknikeri yetiştirmektir. Bu nedenle öğrenciler, üniversitede edindikleri mesleğe ilişkin kuramsal bilgilerini beceriye dönüştürmek, bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirmek amacıyla öğrenimlerinin ikinci ve son dönemlerinde staj yaparlar.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. KORAY SOYGUN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. Nazlı AYDIN

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi EMİR İBRAHİM IŞIK

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. MERAL MİRALOĞLU

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör.Dr. Nazlı AYDIN

Amaç

Diş Protez Teknikerliği Programı, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik kazanmış; kendisini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; farklı düşünce ve kültürlere açık, sağlık sektöründe yer alan kamu kurum ve özel kuruluşlarda Diş Protez Teknikeri olarak çalışabilen; diş hekimine yardımcı olabilecek ve laboratuvar aşamalarını yürütebilecek nitelikli, mesleki bilgi ve beceri ile donatılmış insan gücünü yetiştirmektir.

Hedef

Diş protez programının temel hedefi insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik kazanmış; kendisini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen nitelikli diş protez teknikeri yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) göre kontenjan dahilinde öğrenci kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra merkezi/genel not ortalamasına göre yatay geçiş kontenjanları ile uluslararası öğrenci ofisi tarafından ilan edilen kontenjanlar dahilinde de öğrenci kabul edilmektedir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrencilerin programdaki dersleri başarmış olması en az 120 AKTS kredisi ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Mezunlarımız DGS sınavında başarılı olarak, uygun lisans programlarına (Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoenformatik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri) dikey geçiş hakkı kazanırlar. Böylece lisans eğitimlerini tamamlayabilirler.

Staj

Zorunlu yaz stajı süresi 30 iş günüdür. Devlet ve Üniversite Hastaneleri´nde staj yapılabilir.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı dersler Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kliniklerinde yürütülmektedir.

İş Yeri Eğitimi

İş temelli öğrenme yapılmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus ve Farabi değişim programı olanakları bulunmaktadır.

İstihdam Olanakları

Özel kuruluşlarda, devlet hastanelerinde ve diş hekimliği fakültesi labotatuvarlarında Diş protez teknikeri olarak çalışabilmektedirler.