Radyo ve Televizyon Programcılığı (II. Öğretim)

Ön Lisans Programı - Adana Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında Normal Öğretim ve İkinci Öğretim'le eğitime başlamıştır. Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Radyo-TV Programcılığı bölümü ile ilgili işletmeler, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliğine yönlendirilir. Radyo-Tv teknolojileri sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile Radyo-Tv teknolojileri sektörü, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşen iş dünyasında, rekabet, büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler, bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu, Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü, Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı, ekip halinde çalışabilen, bağımsız karar alabilen, sorunları çözebilen ve sorumluluk alabilen, kısaca meslek hayatının gerektirdiği temel bilgi ve becerilere sahip radyo ve televizyon yapımcıları ve sunucuları yetiştirebilecektir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. ERDOĞAN GÜRDAL

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. BERİN YOCA

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. AHMET YÜCEL

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. VİLDA YARDIM TEKKOLLU

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. ERDOĞAN GÜRDAL

Amaç

Bilişim teknolojilerinin hızla gelişmesinin bir sonucu olarak, gerek kamu kesimindeki gerekse özel sektördeki radyo ve televizyonlarda birçok iş ve faaliyetler, Radyo ve Televizyon Programcılığı meslek elemanları aracılığıyla yürütülebilecektir. Sonuç itibariyle, Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı, işletmelerin program yapımı ve sunumu alanlarında sorumluluk üstlenebilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedef

gelişen teknoloji ortamında her gün daha da önem kazanan iletişim, medya, program yapımı ve sunumu gibi konularda verilecek eğitimle bu alanlarda sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücü açığının kapatılması ve konularında araştırma yapabilecek potansiyelde eleman yetiştirilmesi örgün öğretimle birlikte, önemi her gün daha da artan uzaktan öğretimle de hedeflenmiştir.

Kayıt Kabul Koşulları

Öğrencinin kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarmış olması, diğer yükümlülüklerini yerine getirmiş olması ve en az 120 AKTS kredisi ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağlamış olması ve F1 ve F2 notunun bulunmaması gerekmektedir. Genel not ortalaması 2,00'nin altında olan öğrenciler %25'lik bursu kaybederler. 30 günlük yaz stajını tamamlamak zorunludur.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Radyo ve Televizyon Teknikeri

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Programda mevcut olan 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde fakültelerin benzer lisans programlarına dikey geçiş yapabilir. Yine ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı'na başvurarak Açık Öğretim Fakültelerine girebilirler.

Staj

Staj var. 30 işgünü. Medya ve iletişim sektörü

Uygulamalı Ders

Staj ve İş yeri eğitimi hariç programdaki derslerin %65'i teorik ve uygulamalıdır. Derslerin uygulamalı bölümlerinde laboratuvar ve atölye çalışmaları yapılmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Programda standart eğitim modeli uygulanmakta olup dördüncü yarıyılda isteyen ve şartları sağlayan öğrenciler programın yönlendirdiği bir işyerinde İş Yeri Eğitimi yapabilmektedir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Program öğrencilerinin Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarına kabul olanakları vardır.

İstihdam Olanakları

Radyo ve Televizyon Programcılığı programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Radyo ve Televizyon Programcılığı sektöründe hizmet veren firmalarda istihdam edilebilir.