Tıbbi Biyoloji

Doktora Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

"Tıbbi Biyoloji Doktora" programı, tibbi biyoloji, moleküler biyoloji, moleküler genetik ve sitogenetik disiplinleri çerçevesindeki tekniklerin, genetik hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik olarak gerekli bilgi ve becerinin kazanılmasını sağlar. Bu bağlamda her türlü dokudan DNA izolasyonu ve PCR tabanlı güncel teknikleri yapma bilgi ve becerisi kazandırır. Ayrıca hücre ve doku kültürü yapmasını, kromozomların elde edilmesini ve yorumlamasını sağlar.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Tıbbi Biyoloji programından mezun olanlar canlının temel yapısını oluşturan hücre ve organellerinin yapısını ve fonksiyonlarını, doku ve organ sistemlerinin fonksiyonlarını, genetik materyalin yapısını, genetik hastalıkları ve hastalıklara neden olan genleri, genlerin yapısını, genlerde meydana gelen mutasyonlarla oluşan hastalıkları, kalıtım biçimlerini, moleküler ve sitogenetik tetkik ve analizlerini, otozomal ve cinsiyet kromozomlarının sayısal ve yapısal anomalilerinin ne anlama geldiğini bilmeli ve açıklayabilmelidir. Mezun olan öğrenciler bilimsel bir projenin yazımından makale olarak yayınlanmasına kadarki tüm süreçleri yönetebilme becerine sahip olurlar. Tıp Fakültesinde Tıbbi Biyoloji ve Genetik ders içerikleri ile ilgili konularda bilgi birikimine ve aktarımına sahip olurlar.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. DAVUT ALPTEKİN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi PERÇİN PAZARCI

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi PERÇİN PAZARCI

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. MEHMET BERTAN YILMAZ

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi PERÇİN PAZARCI

Amaç

Kalıtım modelleri ile genetik hastalıkların altında yatan moleküler mekanizmaların belirlenmesi, yeni tedavi metodlarının geliştirilmesi için moleküler tekniklerin kullanılması, bu bağlamda hastalık ve bireysel risk faktörlerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi, sorunlara çözüm önerilerinin getirilmesi konusunda etkin, sorumluluklarını bilen, görevler üstlenebilen uzmanlar yetiştirmek.

Hedef

Tıbbi Biyoloji programından mezun olanların canlının temel yapısını oluşturan hücre ve organellerinin moleküler yapısını ve fonksiyonlarını, doku ve organ sistemlerinin fonksiyonlarını, genetik materyalin yapısını, mendeliyen ve non-mendeliyen genetik hastalıkları ve hastalıklara neden olan genleri, genlerin yapısını, genlerde meydana gelen mutasyonlarla oluşan hastalıkları, kalıtım biçimlerini, moleküler ve sitogenetik tetkik ve analizlerini, otozomal ve cinsiyet kromozomlarının sayısal ve yapısal anomalilerinin ne anlama geldiğini bilmeli ve açıklayabilmelidir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa başvurabilmek için Tıbbi Biyoloji veya Tıbbi Biyoloji ve Genetik yüksek lisans programlarından birinden mezun olmak gereklidir. Tıp fakültesi mezunları müracat edebilir. Ayrıca, anabilim dalının yüksek lisans eğitimi sırasında almak zorunda olunan Temel tıbbi biyoloji (BIO - 501) ve Temel tıbbi genetik (BIO - 502) derslerinden BA ve üzeri not almış olmak gereklidir. Aday bu dersleri yüksek lisans eğitimi süresinde almadıysa öncelikli olarak bu dersleri alarak BA ve üzeri not ile başarmalıdır. Aday yüksek lisans tezini doktora programına müracaat etmeden önce yayına hazırlamış/göndermiş olmalıdır.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Tıbbi Biyoloji Doktora Derecesi

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda doktora eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler Dr. (PhD) ünvanını alırlar.

Staj

Programdan mezuniyet için staj gerekmemektedir.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Programdan mezuniyet için iş temelli öğrenme (staj) gerekmemektedir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program Olanakları bulunmamakla birlikte, anabilim dalı akademik kurulunca değerlendirilmeye açıktır.

İstihdam Olanakları

Üniversitelerde akademisyen veya sağlık endüstrisi personeli.