Elektrik

Ön Lisans Programı - Adana Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Elektrik Programı 2002-2003 eğitim-öğretim yılında ikinci öğretim, 2004-2005 eğitim-öğretim yılında da normal öğretimle eğitime başlamıştır. Elektrik sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bunun nedeni insanların yaşamında iş ve ulaşımda harcanan zamanın giderek artması ve evsel ihtiyaçların karşılanmasında teknoloji kullanımı ve hizmet alımı ihtiyacının yoğunlaşmasıdır. Teknolojik gelişmeler, bu ihtiyaçların karşılanmasında hızla ilerlerken servis ve üretim manasında yepyeni bir sektör ve istihdam alanı doğurmuştur. Bu alanda faaliyet gösteren dünya ölçeğinde firmalar ortaya çıkmıştır. Ürün çeşitliliği hızla artmıştır. Sektördeki rekabet, ürün çeşidi ve kalitesi yanında servis sağlama alanında da yoğunluk kazanmıştır. Bu rekabet sonucu sektör, gün geçtikçe daha da yoğun bilgi kullanımı gerektirir hale gelmiştir. Ülkemizde yaşam standartlarının yükselmesine bağlı olarak Elektrik Sektöründe üretim ve servis ağı manasında gelecekte önemli yatırımlar olacağı ve buna bağlı olarak da istihdamda artış görüleceği tahmin edilmektedir. Günümüzde elektrik günlük hayatta kullanım oranındaki hızlı artış sonucu elektrikli cihazların üretimi ve servis sağlanmasıyla ilgili mesleklerde gelişmelerin olacağı, buna bağlı olarak da bu mesleklerde güncel bilgi donanımlı, yetişmiş eleman ihtiyacı ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir. Bu tahminler çerçevesinde nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve mevcut iş gücünün donanımlı kılınması, istihdam artışına katkı sağlayacağı gibi rekabet gücünün ve verimliliğin artmasında da olumlu etkiler yaratacaktır. Bölümümüzde öğrencilere, doğrudan sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlikleri esas alan modüller, modern eğitim yaklaşımlarıyla hızlıca sunulmaya çalışılmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu programda iki yıllık ön lisans düzeyinde teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Her türlü küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde, elektrik üretiminden tüketimine kadar görev yapabilecek gerekli ara teknik eleman yetiştirilmektedir. Programın 60 öğrenci kontenjanı vardır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. SERDAR KAŞIKCI

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör. SERDAR KAŞIKCI

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. AHMET YÜCEL

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. SERDAR KAŞIKCI

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. SERDAR KAŞIKCI

Amaç

Çağın gereklerini yakından takip eden, endüstride kullanılan elektrikli makine, donanım ve sistemleri tanıyan, özelliklerini bilen, bakım ve onarımlarını yapabilen, mesleki bilgisini endüstriyel uygulamalarda kullanabilen, programlanabilir cihazları tanıyan ve programlayabilen mesleğini özümsemiş teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedef

Bilgi ve becerileri yüksek, mesleğin gereklerini en üst düzeyde uygulayabilen, nitelikli ara elemanlar yetiştiren ayrıcalıklı bir program olmaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavının(YKS) Temel Yeterlilik Testinden(TYT) yeterli puanı alarak programa kayıt yaptırılabilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Elektrik Teknikeri

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrenim süresi dört yarıyıldır. Öğrencilerin programdan mezun olabilmesi için, bu programda mevcut olan ve 120 AKTS karşılığı bulunan derslerin tümünün alınması 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması ile tamamlaması ve başarısız dersi bulunmaması gerekmektedir. Mezun olanlar Elektrik Ön lisans derecesi almaya hak kazanmaktadır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavından(DGS) yeterli puan almaları koşuluyla; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Enerji Yönetimi, Fizik, Fizik Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Uçak Elektrik ve Elektroniği, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Uzay Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

Staj

30 iş günü zorunlu staj vardır.

Uygulamalı Ders

Staj ve İş yeri eğitimi hariç programdaki derslerin %65'i teorik ve uygulamalıdır. Derslerin uygulamalı bölümlerinde laboratuvar ve atölye çalışmaları yapılmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Programda 3+1 eğitim modeli uygulanmakta olup dördüncü yarıyılda isteyen ve şartları sağlayan öğrenciler programın yönlendirdiği bir işyerinde İş Yeri Eğitimi yapabilmektedir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Program öğrencilerinin Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarına kabul olanakları vardır.

İstihdam Olanakları

Elektrik programı mezunları kamu ya da özel sektörde Elektrik Teknikeri unvanı ile çalışmaktadır. Elektrik teknikerleri; Enerji üretim santralleri(geleneksel ve yenilenebilir), elektrik iletim şebekesi işletme, bakım, onarım işleri, elektrik dağıtım şirketlerinde, inşaat sektöründe, elektrik iç tesisat işlerinde, sokak aydınlatması, park-bahçe aydınlatması, stadyum aydınlatması gibi dış kuvvet tesisatı işlerinde, elektrik proje taahhüt bürolarında, fabrika otomasyon sistemlerinde, transformatör bakım ve onarım işlerinde, deniz ulaşım araçlarının elektrik pano ve tesisat işlerinde, fabrikaların elektrikli cihaz bakım-onarım ve diğer tesisat işlerinde, elektrikli tıbbi cihazların bakım, onarım ve işletilmelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait elektrik atölye ve işletmelerinde istihtam olanakları bulabilmektedirler.