Makine Mühendisliği (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Makine Mühendisliği Programından mezun olan öğrenci gerekli şartları oluşturduktan sonra programa dahil olur, öğrenci ders ve tez aşamasından oluşan eğitim ve öğretim sonucunda Matematik, Fen ve Mühendislik Bilgilerini Uygulama Becerisine, Deney Tasarlama, Deney Yapma, Deney Sonuçları Analiz Etme ve Yorumlama Becerisine, Disiplinlerarası Takımlarda Çalışabilme Becerisine sahip olur.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Anablim Dalında; Enerji, Konstrüksiyon-İmalat, Makine Teorisi ve Dinamiği, Mekanik, Termodinamik ve Otomotiv olmak üzere altı bilim dalı vardır. Öğretim programı, çağdaş makine mühendisliğinin temellerini vermek üzere hazırlanmıştır. Programda ilk yıl ikisi zorunlu diğerleri seçmeli olmak üzere toplam yedi ders bulunmaktadır. Bu dersler sayesinde öğrencilere makine mühendisliğine ilişkin olarak geniş bir ders açılımı sunulmaktadır. İkinci yılda alınan Yüksek Lisans Tezi ile araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. MEHMET BİLGİLİ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi ENGİN PINAR

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. MEHMET BİLGİLİ

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi ENGİN PINAR

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi ENGİN PINAR

Amaç

Makine Mühendisliği; temel fizik prensipleri ve malzeme teknolojileri kullanarak mekanik sistemlerin tasarım, analiz, imalat ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapan ve fiziksel olay ve durumları matematiksel olarak modellemek suretiyle problemlere analitik çözümler sunabilen genel bir mühendislik dalıdır. Makine mühendisliği lisans eğitim-öğretim programında sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim ve uygulama çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, takım çalışmasına yatkın, sosyal, ekonomi ve mesleki etik bilincine sahip ve çevreye duyarlı mühendisler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedef

Lisans düzeyinde edindiği uzmanlık bilgileri, özgün fikirlerle destekleyerek ve bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak, karmaşık mühendislik problemlerini çözme ve makine mühendisliğiyle ilgili yenilikleri takip etme, inceleme ve uygulama beceriye , yeni veya disiplinler arası teknolojilere uyum sağlayabilecek esnek bilgi temeline sahip olmak.

Kayıt Kabul Koşulları

Enstitüler, her yarıyıl başlamadan önce programlardan Türk ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını ve varsa başvuru için gerekli özel şartlarını isterler. Programlardan gelen istekler doğrultusunda öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını, Türk ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları ilan ederek adaylara duyururlar. Lisansüstü eğitim-öğretime başvuracak adaylar, ilanda belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerle birlikte ilgili enstitüye başvururlar. Öğrencilerin bir yüksek lisans programına başvurabilmeleri için; lisans diplomasına sahip olması ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezî olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya ALES taban puanına karşılık, YÖK tarafından belirlenen GMAT veya GRE sınavlarından eş değer taban puanı almış olmaları gerekir. Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvara ve tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES ’e girmiş olma koşulu aranmaz. Ayrıca Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının birinden en az 50 puan alması veya üniversitenin yapacağı dil sınavından gerekli puanı almış olması gerekir. Lisansüstü programlara başvurulara ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız ve ilgili enstitüyü seçiniz.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Makine Mühendisliği (Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve en az bir yıllık bir tez çalışmasını tamamlamak gereklidir. Mezun olabilmek için iki yarıyılda verilen zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 60 AKTS) tamamlanmasının ardından alt anabilim dalı ile alakalı bir tez hazırlayıp tezini başarı ile savunduğu takdirde yüksek lisans diploması almaya hak kazanılacaktır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Program Tezli Yüksek Lisans Programı olup. Staj uygulaması bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Programda yer alan bazı dersler uygulamalı olarak verilmektedir. Uygulamalar Ceyhan Makine Mühendisliği Laboratuvarında gerçekleştirilmektedir.

İş Yeri Eğitimi

Ana bilim dalımızın müfredatında iş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus programı bulunmaktadır.

İstihdam Olanakları

Mezunlar kamuda ve özel sektörde çalışabileceği çok geniş istihdam alanları bulunmaktadır. Mezunlarımız makinelerin kullanıldığı hemen hemen tüm alanlarda teknik eleman, araştırmacı veya yönetici olarak görev alabilmektedir. Enerji, gıda, otomotiv, havacılık, tekstil, makine tasarım ve imalatı, savunma sanayi, otomasyon, iklimlendirme, gemi ve biyomedikal sektörleri bölüm mezunlarının rahatlıkla çalışma imkanı bulabildiği sektörlerden sadece birkaçıdır. Mezunlarımız ayrıca akademik kariyer olanaklarından faydalanabildiği gibi yurtdışı iş imkanlarından da faydalanabilmektedir.