Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Güvenliği (İngilizce) (Disiplinlerarası)

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Sürdürülebilr Tarım ve Gıda Güvenliği (Sustainable Agriculture and Food Security) Anabilim dalı, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2020 yılında kurulmuş disiplinlerarası bir İngilizce doktora programıdır. Ziraat Fakültesinin farklı bölümlerinden ve Gıda Mühendisliğinden öğretim üyeleri Anabilim Dalının öğretim üyelerini oluşturmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Sürdürülebilr Tarım ve Gıda Güvenliği (Sustainable Agriculture and Food Security) Anabilim dalı disiplinlerarası bir program olup, İngilizce eğitim vermektedir. Hayvancılık, su ürünleri, toprak-bitki besleme, sulama, gıda kalitesi ve güvenliği, bitki sağlığı, ekolojik tarım sistemleri, mekanizasyon ve bilgisayar sistemleri, bitki yetiştiriciliği ve tohumculuk ve tarımsal ekonomi gibi birçok bilim alanını bünyesinde barındıran program, sürdürülebilir tarımın etkinliğini artıran, birim alandan kaliteli ve yüksek verim alınmasını sağlayarak gıda güvencesini garantileyen, tedarik zinciri boyunca gıda kayıplarını minimuma indirerek kayıpların azalmasını hedefleyen disiplinlerarası yaklaşımlara ihtiyaç duyulması nedeniyle açılmıştır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. SİBEL UYGUR

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. BURÇAK KAPUR

Erasmus Koordinatörü

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Amaç

EA1. Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Güvenliği konusunda yetişmiş personel olarak, ulusal ve uluslararası kuruluşların sürdürülebilir tarım ekseninde tarımsal üretim, gıda üretimi, depolama ve tüketiciye ulaştırma gibi birimlerde kariyerlerini sürdürürler. EA2. Tarım ve gıda eğitiminin farklı disiplinlerinin bilimsel bilgi birikimlerini bir araya getirerek, Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Güvenliğine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ileri düzeyde katkı sağlarlar. EA3. Araştırma kurumları ve üniversitelerde çalışma yeterliliğine sahip olurlar.

Hedef

Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Güvenliği (Sustainable Agriculture and Food Security) programı ulusal ve uluslararası öğrencilere doktora eğitimi veren ve bunu yaparken ülkemizde ve dünyada tarımın sürdürülebirliğini sağlamak adına Sürdürülebilir Tarım Bilimi (Agroelokoji) ve bileşenlerini öğretmeyi ve uygulatmayı hedefleyen bir programdır.

Kayıt Kabul Koşulları

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Doktora

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

İstihdam Olanakları