Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Güvenliği (İngilizce) (Disiplinlerarası)

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Sürdürülebilr Tarım ve Gıda Güvenliği (Sustainable Agriculture and Food Security) Anabilim dalı, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2020 yılında kurulmuş disiplinlerarası bir İngilizce doktora programıdır. Ziraat Fakültesinin farklı bölümlerinden ve Gıda Mühendisliğinden öğretim üyeleri Anabilim Dalının öğretim üyelerini oluşturmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Sürdürülebilr Tarım ve Gıda Güvenliği (Sustainable Agriculture and Food Security) Anabilim dalı disiplinlerarası bir program olup, İngilizce eğitim vermektedir. Hayvancılık, su ürünleri, toprak-bitki besleme, sulama, gıda kalitesi ve güvenliği, bitki sağlığı, ekolojik tarım sistemleri, mekanizasyon ve bilgisayar sistemleri, bitki yetiştiriciliği ve tohumculuk ve tarımsal ekonomi gibi birçok bilim alanını bünyesinde barındıran program, sürdürülebilir tarımın etkinliğini artıran, birim alandan kaliteli ve yüksek verim alınmasını sağlayarak gıda güvencesini garantileyen, tedarik zinciri boyunca gıda kayıplarını minimuma indirerek kayıpların azalmasını hedefleyen disiplinlerarası yaklaşımlara ihtiyaç duyulması nedeniyle açılmıştır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. SİBEL UYGUR

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. BURÇAK KAPUR

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. BURÇAK KAPUR

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. BURÇAK KAPUR

Amaç

EA1. Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Güvenliği konusunda yetişmiş personel olarak, ulusal ve uluslararası kuruluşların sürdürülebilir tarım ekseninde tarımsal üretim, gıda üretimi, depolama ve tüketiciye ulaştırma gibi birimlerde kariyerlerini sürdürürler. EA2. Tarım ve gıda eğitiminin farklı disiplinlerinin bilimsel bilgi birikimlerini bir araya getirerek, Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Güvenliğine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ileri düzeyde katkı sağlarlar. EA3. Araştırma kurumları ve üniversitelerde çalışma yeterliliğine sahip olurlar.

Hedef

Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Güvenliği (Sustainable Agriculture and Food Security) programı ulusal ve uluslararası öğrencilere doktora eğitimi veren ve bunu yaparken ülkemizde ve dünyada tarımın sürdürülebirliğini sağlamak adına Sürdürülebilir Tarım Bilimi (Agroelokoji) ve bileşenlerini öğretmeyi ve uygulatmayı hedefleyen bir programdır.

Kayıt Kabul Koşulları

-Ziraat Fakülteleri Bünyesinde yer alan tüm programlarda, Biyoteknoloji Anabilim Dalında veya Gıda Mühendisliğinde yüksek lisans yapmış olmak. -Orman, Su Ürünleri, Biyoloji, Veteriner ve Çevre Mühendisliğinde tezli yüksek lisans yapmış olmak (en fazla iki yarıyıl Bilimsel Hazırlık Programına tabi olmak koşulu ile) (Bkz. Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 6). Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuruları için: -Ziraat Fakülteleri Bünyesinde yer alan tüm Programlar, Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Gıda Mühendisliği ile ilgili Bölümlerde (Gıda Mühendisliği, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerinden biri) lisans/yüksek lisans yapmış olmak). -Orman, Su Ürünleri, Biyoloji, Veteriner ve Çevre Mühendisliğinde tezli yüksek lisans yapmış olmak (en fazla iki yarıyıl Bilimsel Hazırlık Programına tabi olmak koşulu ile) (Bkz. Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 6).

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Doktora

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrenci 7 ders 21 kredi 42 AKTS'lik ders almak zorundadır. Tez Program Özeti öğrencinin sunumundan sonra Akademik Kurul Kararı ile Fen Bilimleri Enstitüsüne gönderilir. Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci tezini Fen Bilimleri Enstitüsü kurallarına uygun olarak seçilen jüri önünde savunur.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Yok

Staj

Yok

Uygulamalı Ders

Uygulamalar ilgili laboratuvarlar ve arazi koşullarında yapılmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Yok

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Yok

İstihdam Olanakları

Doktora programını tamamlayan öğrenciler İngilizce bir program olması nedeniyle ulusal ve uluslararası platformda yer alan Üniversiteler, diğer ar-ge kurumları, devlet ve özel sektöre ait kurumlarda görev yapabilirler.