Moda Tasarımı

Ön Lisans Programı - Adana Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Moda sanatını kavramış, moda tasarımı, moda üretimi ve yönetimi alanlarında uzmanlaşmış, üretim planlama, ürün yöneticiliği, ürün takipçiliği, müşteri temsilciliği alanlarında çalışabilecek nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Teknolojinin, tarihsel ve kültürel dokunun değerlendirildiği, çağdaş bir yaklaşım içeren, çevreye duyarlı, sanayi ile içiçe, toplumsal sorumlulukların bilincinde, ulusal ve uluslararası anlamda tasarıma yönelik eğitim vermektir Öğrencinin kendini ve sahip olduğu özgün ve yaratıcı güçleri tanımasını sağlamak, moda sektörünün gereksinimlerine uygun bilgi ve beceri kazandırmak, kendini geliştiren, ifade edebilen, özgün, çağdaş, üretken, katılımcı, kendine güvenen ve mutlu bireyler yetiştirmektir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. FİGEN ÖZEREN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör. SELDA ARAS

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. AHMET YÜCEL

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. BERRİN AVCILAR

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. SELDA ARAS

Amaç

Moda tasarımı, tekstil ve giyim sektörleri ile iç içe var olan üretimle tasarım faaliyetlerini buluşturarak katma değer yaratan kültür ekonomisindeki önemli sektörlerden biridir. Günümüzde giyim sektörü, dünyanın birçok ülkesinin ve Türkiye’nin ekonomisini ayakta tutan önemli sektörlerden biridir. Çok büyük miktarda paralar verilerek alınan bir giysinin ham madde fiyatını hesapladığınızda, o giysinin satış fiyatının belki yüzde biri bile olmadığını görürsünüz. Bu da maddeye iyi şekil vermenin, tasarım gücünün ülke ekonomisinin gelişmesine ne kadar büyük katkısının olduğunu ortaya koyar. Giysi tasarımının en geniş ufukları zorladığı, hayal sınırlarının en uzak noktasını bulduğu alanı, artistik çizim çalışmalarıdır. Türkiye’nin tekstil sektöründeki pazar payını yükseltebilmesi güçlü ve dinamik tasarım gücüne bağlıdır. Artistik çizim tasarlanan giysilerin en güzel sergilenme biçimidir.Moda tasarım eğitiminin amacı, değişime açık, yaratıcı, nitelikli, bilgiyi üreten ve kullanan bireyler yetiştirmektir. Geniş iş olanaklarına sahip olan moda tasarımı mesleği kazanç yönünden de avantajlı oluşu nedeniyle büyük ilgi görmektedir. Bu alanda çalışanlar konfeksiyon üretimi yapan işletmelerin tasarım bölümlerinde, moda evlerinde ve butiklerde istihdam edilebildikleri gibi kendi işyerlerini de açabilmektedirler. Bu programda elde edilen bilgi ve beceriler konfeksiyon alanında yer alan mesleklerde, erkek, bayan ve çocuk giyim üretiminde iç giyim ve ev mefruşatında ve dekoratif alanlarda kullanılabilmektedir.

Hedef

Artan rekabet ortamında her gün daha da önem kazanan moda tasarımında öğrencilerin kişisel özelliklerini ve yeteneklerini geliştirebilmelerini sağlayan çizgi, form, biçim, oran/orantı, renk, doku, gibi sanatın en genel ve temel kavramlarını geliştirerek, malzeme ile ürün ilişkilerini kurmalarına yardımcı olacak ve bunu yaparken de özgün öneriler geliştirebilmelerine olanak sağlayacak artistik çizim yapmalarını sağlayacak, kalıp hazırlama ve model geliştime, cad cam sistemlerinin kullanımı gibi konularda verilecek eğitimle bu alanlarda sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücü açığının kapatılması ve konularında araştırma yapabilecek potansiyelde eleman yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Kayıt Kabul Koşulları

Lise Diploması, Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme (YGS 5 puan türü)-

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Moda Tasarım Teknikeri

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 30 işgünü staj eğitimi yapan mezunlar “Moda Tasarımcısı” önlisans derecesini alırlar.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Moda Tasarım Programı Normal Öğretiminden mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavını (DGS) başarmaları durumunda, 4 yıllık lisans bölümlerinden “Moda Tasarım, Tekstil Tasarım, Sanat tasarımı fakültelerinin 'Moda Tasarımı' bölümüne ve Giyim Üretim Teknolojisi Öğretmenliği” alanlarından birine geçiş yapmaları mümkündür.

Staj

1. sınıfın II. yarıyılın sonunda, 30 iş günü staj yapılacaktır.

Uygulamalı Ders

Bu program öğretim planında uygulamalı dersler yer almaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda iş yeri eğitimi uygulanmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Program öğrencilerinin Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarına kabul olanakları vardır.

İstihdam Olanakları

Bu alanda çalışanlar konfeksiyon üretimi yapan işletmelerin tasarım bölümlerinde, moda evlerinde ve butiklerde istihdam edilebildikleri gibi kendi işyerlerini de açabilmektedirler. Bu programda elde edilen bilgi ve beceriler konfeksiyon alanında yer alan mesleklerde, erkek, bayan ve çocuk giyim üretiminde iç giyim ve ev mefruşatında, dekoratif alanlarda, tasarım stüdyolarında, moda ajanslarında, moda evlerinde, tekstil firmalarının tasarım departmanlarında, fabrikaların tasarım, Ür-Ge ve Ar-Ge bölümlerinde, modelhanelerin ihracat ve müşteri ilişkileri bölümlerinde, bireysel girişim ile kendi işyerlerinde, tekstil sektörü içinde ve daha bir çok alanda istihdam olanağı bulabileceklerdir.