Eğitim Programları ve Öğretim (Tezsiz) (II. Öğretim)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Eğitim Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programında katılımcılar program süresince eğitim sistemindeki güncel yaklaşım ve uygulamaları derinlemesine inceleyerek, bu alandaki değişimleri analiz etme ve kurumlarına uyarlayabilecek fırsatlar elde ederler. Ayrıca alanlarıyla ilgili bir konuda dönem projesi tamamlayarak araştırma becerisi kazanırlar.

Programın Süresi ve Kredisi

1 Yıl - 60 AKTS

Özellik ve Tanım

Eğitim Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı toplam 60 AKTS' den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır. Programda kuramsal ve uygulamaya dönük zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerin bireysel ve akademik ilgileri doğrultusunda tercih edebilecekleri alanla ilgili seçmeli dersler bulunmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. AHMET DOĞANAY

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. FATMA SADIK

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. MERAL ATICI

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi BİRSEL AYBEK

Amaç

Eğitim sektöründe görev yapan öğretmen, denetçi ve yöneticilerin eğitim programı ve öğretim alanıyla ilgili lisans düzeyinde edindikleri kuramsal bilgilerini geliştirmek, kuram ve mesleki deneyimlerini birleştirebilecekleri çeşitli ders ve etkinliklerle zengin bir öğrenme ortamı sağlayarak, eğitim alanında ortaya çıkan sorunları bilimsel yaklaşımla ele alma, araştırma yapma ve çözüm üretme becerilerini kazandırmaktır.

Hedef

Kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, bilimsel düşünme biçimini benimsemiş; kamu yararlarını gözeten, uzmanlık bilgisine sahip, eğitim ve öğretimin etkililiğinin arttırılmasında aktif görev alabilecek öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlamak.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Tezsiz yüksek lisans derecesi

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

En az on ders ve dönem projesi olmak üzere en az 60 AKTS'yi tamamlamak gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda devam eden öğrenciler birinci yarıyılın sonunda ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve derslerden gerekli başarı ortalamalarını sağlamaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda tezli yüksek lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Staj

Bu programda staj uygulaması bulunmamaktadır

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı dersler bulunmamaktadır

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi yoktur

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Bu programın değişim olanakları yoktur.

İstihdam Olanakları

Mezunlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullar olmak üzere tüm eğitim kurum ve kuruluşlarında eğitim uzmanı, eğitim araştırmacısı vb. konumlarda görev yapabilecekleri gibi, örgün eğitim kurum ve kuruluşları dışında kalan yetişkin eğitimi veren tüm kurum ve kuruluşlar ile dershaneler ve diğer yerlerde eğitim uzmanı olarak görev alabilirler.