Avcılık ve Yaban Hayatı

Ön Lisans Programı - Aladağ Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Çağa uygun teknolojileri kullanabilen ve bu teknolojiden faydalanmasını bilen meslek elemanlar yetiştirmek, Öğrencileri başarılı bir Av ve Yaban Hayatı meslek elemanı kariyerine hazırlayarak çeşitli kurum ve kuruluşlarda personeller arası koordinasyonu sağlayan kişiler olarak görev almalarını sağlamak, Av ve Yaban Hayatı sektöründeki problemleri belirleme, yeni teknolojileri ve bu alandaki gelişmeleri takip etme ve araştırma yapma becerisini kazandırmaktır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı programı; Zooloji, Arazi Kamp Teknikleri, Yaban Bitkileri Sistematiği, Genel Ekoloji ve Meteoroloji , Ormancılık Bilgisi, Avlanma Araç Ve Yöntemleri, Yaban Hayatı Ve Yangın, Doğa Ve Av Turizmi, Orman Amenajmanı, Yaban Hayatı ve Ormancılık, Yaban Hayvanlarının Üretimi, Kuşlar konularında önlisans eğitimi veren bir yüksek öğretim birimidir. Öğrencilerimiz toplam 120 AKTS olan müfredat programının yüzde yirmi beşini oluşturan oranında alan içi seçmeli dersleri almakla yükümlüdür. Uygulamalı derslerimiz ve staj faaliyetlerimiz okulumuz laboratuvarlarının yanı sıra, Pos Orman İşletmesi sınırları içerisindeki ormanlarda yürütülmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi DURMUŞ ÇETİNKAYA

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör. ERCÜMENT BİLGER

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. SEDA DEMİRCİ

Staj Koordinatörü

Gökhan ERGAN

Oryantasyon Sorumlusu

Gökhan ERGAN

Amaç

Aladağ Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılacak olan Av ve Yaban Hayatı Programı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Belediyeler, İl ve İlçe Av Komisyonları gibi kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel avlaklar ve hayvanat bahçelerinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedef

Ülkemizde yaban hayatının korunması, envanterinin yapılması, üretimi, habitatların geliştirilmesi, popülasyonların izlenmesi, yönetimi, işletilmesi ve geliştirilmesi, Sürdürülebilir avcılık ve yaban hayatının korunması, için orman mühendisleri, biyologlar ve yaban hayatı yöneticilerine yardımcı olabilecek doğa sevgisi taşıyan, teknik bilgi ve beceriye sahip ara elemanlar yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

ÖSYM tarafından düzenlenen sınavı başarıyla geçerek TYT puanı üzerinden programa kayıt hakkı kazanmış olmak.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Av ve Yaban Hayatı Teknikeri

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Programı tamamlayarak av ve yaban hayatı teknikeri olarak mezun olabilmeleri için öğrencilerin en az 120 AKTS kredisini tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekmektedir. Mezun olma hakkını kazanmış öğrencilere Çukurova Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve sınav yönetmeliğinin 36 ncı madde hükümlerine göre diploma verilir. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda ön lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girip başarılı olmaları durumunda kayıt yaptırabilecekleri 4 yıllık lisans programları şunlardır: Orman Fakültelerinin Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi ve Orman Mühendisliği

Staj

Öğrenciler, Staj Komisyonunun onayı ile 30 iş günü kamu/tüzel/özel kurum, kuruluş ve işyerlerinde staj yapabilirler. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı merkez ve taşra birimlerinde, özel ormancılık bürolarında, özel avlaklarda, hayvanat bahçelerinde, doğa koruma üzerine çalışmalar yapan dernek ve vakıflarda staj yapabilirler. Öğrencilerin staj yapacağı kuruluşta/işyerinde biyoloji, orman mühendisliği, yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi lisans eğitimi almış en az bir uzman yetkilinin bulunması zorunludur.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Öğrenciler Erasmus değişim olanaklarından yararlanabilirler. Öğrencilerimiz bu programa başvuru şartlarını Çukurova Üniversitesi internet sitesinden "https://erasmus.cu.edu.tr/cu/erasmus-study/terms-of-application" ulaşabilirler. Çift anadal olanağı; Başvurmaları halinde üstün başarı gösteren öğrenciler esas programlarına yakın içerikteki ikinci bir programın derslerini de başarıyla geçerek çift diploma alabilirler.

İstihdam Olanakları

Ülkemizde kamu kurumlarında ve özel sektörde bu konuda yetişmiş mesleki teknik eleman ihtiyacı bulunmaktadır. Avcılık ve yaban hayatı programı mezunları bu ihtiyaçtan kaynaklı iş bulma olanakları yüksektir. Mezunlar, Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü’nde kariyer olanağı bulmaktadır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde tekniker olarak, milli parklar, tabiat parkları, ulusal parklar, tabiat koruma alanları, biyogenetik rezervler alanları içerisinde istihdam edilmektedir. Orman muhafaza memuru olarak Orman Genel Müdürlüğü’nde görev yapabilmektedir. Bu sebeple Türkiye’nin tüm illerinde çalışma imkanına sahiptirler. İş olanakları açısından cinsiyet ayrımı yoktur. Özel sektöre ait avlakların yönetiminde, av hayvanı üretim çiftliklerinde, av turizmi organizasyonu yapan acentalarda, safari parkları ve avcılık kulüplerinde iş bulabilmektedir.