Zootekni

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Tarımın sorunlarına bilimsel yöntemler kullanarak çözüm üretmeyi, tarım kesiminde çalışanlara sunmayı, sanayi, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleriyle ortak projeler geliştirmeyi ve sonuçlarını toplumla paylaşmayı görev kabul eder. Çeşitli hayvan türlerinin yetiştirilmesi, genetik ıslahı, beslenmesi ve sağlık-koruma konularında çalışabilecek nitelikli zooteknist ziraat mühendisleri yetiştirmeyi amaçlar.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Zootekni Bölümü: çeşitli hayvan türlerinin yetiştirilmesi, genetik ıslahı, beslenmesi ve sağlık-koruma konularında çalışabilecek nitelikli zooteknist ziraat mühendisleri yetiştirmeyi amaçlar. Zootekni bölümü; tarımın sorunlarına bilimsel yöntemler kullanarak çözüm üretmeyi, tarım kesiminde çalışanlara sunmayı, sanayi, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleriyle ortak projeler geliştirmeyi ve sonuçlarını toplumla paylaşmayı görev kabul eder. Zootekni Bölümü; eğitimin dinamik bir yapıda olduğunu, her yıl yeniden gözden geçirilerek iyileştirilmesini; öğrencilerin, mezunların ve ilgili tarafların uygulanmakta olan eğitimi değerlendirmelerini kabul eder ve gerekli düzenlemeler yapar. Zootekni Bölümü, bilginin her alanda üretilmesi, uygulanması ve yayılması koşullarını yalnız akademik gerekçelerle belirler. Kalıplaşmış düşünce ve fikirlere çağdaş, bilimsel yaklaşımların gerektirdiği ölçüde ve üslupla karşı çıkar. Zootekni Bölümü; bilimsel, teknolojik, kültürel ve sanatsal değerlerin yaratılmasında, farklı disiplinlerin birliktelğinin ve bütünsel düşüncenin oluşturacağı zenginlik ve güçten yararlanarak yapılacak akademik çalışmaların çok yönlü yararına inanır ve bu tür etkinlikleri destekler.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. GÖKHAN TAMER KAYAALP

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Mervan BAYRAKTAR

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. UĞUR SERBESTER

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. MİKAİL BAYLAN

Oryantasyon Sorumlusu

Ali Galip ÖNAL

Amaç

Zootekni bölümü, çağdaş bilgi ile donanmış, kültürel birikime ve beceriye sahip, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik edebilecek yapıda bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Zootekni bölümü insan sağlığı ve ülke ekonomisi için önemli hayvansal ürünlerin üretimi ve bu ürünlerin artırılması bağlamında diğer bilim dallarıyla bütünleşmiş eğitim vermektir. Bu bağlamda üretimin gerçekleştirilmesi sırasında hayvansal üretim kaynakları ve çevrenin korunması da zootekni bölümünün misyonları arasındadır.

Hedef

Zootekni Bölümünün vizyonu: nitelikli eğitimi gerçekleştirirken uluslararası düzeyde bilgi üreten, sürekli gelişen, ulusal ve evrensel boyutta topluma katkı sağlayan, tarım ve tarıma dayalı sektörlerin gereksinim duyduğu niteliklere sahip Zooteknist yetiştirilmesini gerçekleştiren, öğrencilerin öncelikli tercih ettikleri ve ülkemizin kalkınma planları doğrultusunda hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayabilecek niteliklere sahip bir bölüm olmaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Yüksek Lisans Diploması veya Diploma yerine geçecek mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi, Lisans ve Yüksek Lisans Not Çizelgesi (Transkript), ÖSYM tarafından yapılan ALES (geçerliliği 5 yıldır) sınavından en az 55 sayısal puan veya eş değer sınavlar olarak kabul edilen GRE’den 149 (Eski Sistem 610) veya GMAT’dan 450 puan almış olmak, Yabancı Dil Sınavından en az 55 puan almış olmak gerekmektedir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Zootekni Anabilim Dalında doktora derecesi verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrenci 7 ders 21 kredi 42 AKTS'lik ve formasyon dersleri almak zorundadır. Tez Program Özeti Tez İzleme Komitesi önünde sunulduktan sonra Fen Bilimleri Enstitüsüne gönderilir. Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci tezini Fen Bilimleri Enstitüsü kurallarına uygun olarak seçilen jüri önünde savunur.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Akademik kariyer yapabilir. Araştırma kuruluşlarında, özel sektörde veya özel işinde de çalışabilir.

Staj

Bu programda uygulanmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulanmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda uygulanmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Bu programda uygulanmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Mezunlar Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kuruluşlar, tarımsal araştırma kurumları, tarımsal kooperatifler, yetiştirici birlikleri, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvancılık işletmeleri, yem sektörü, biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren firmalar, çeşitli finans kuruluşları, belediyeler, tarımsal üretim, ithalat ve ihracat işleriyle uğraşan özel kurum ve kuruluşlarda çalışma imkânına sahiptir. Ayrıca özel çiftlik kurma ve yönetme yanı sıra akademik çalışma yapmak için üniversitelerde görev alabilirler.