Tekstil Mühendisliği (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 1993-1994 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans Eğitimine, 2002-2003 Öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren ise Doktora Eğitimine başlamıştır. Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapan, Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı bu güne dek 94 Yüksek Lisans ve 34 Doktora öğrencisi mezun etmiştir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Yüksek Lisans programı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlar. Bu program en az yedi ders, seminer çalışması ve tez çalışmasından oluşur. Programda bulunan derslerin hepsi seçmeli olup, danışmanın önerileri doğrultusunda alınırlar.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. RAMAZAN TUĞRUL OĞULATA

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. SERİN MEZARCIÖZ

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi YILMAZ ERBİL

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. FÜSUN DOBA KADEM

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. ABDURRAHMAN TELLİ

Amaç

Tekstil mühendisliği alanındaki temel bilgileri özümsemiş, teknolojik ve bilimsel yenilikleri izleyebilen, tekstil ürünleri ve süreçleri tasarlayabilen, disiplinlerarası takım çalışmalarına katkı koyabilen yüksek mühendisler yetiştirmektir.

Hedef

Tekstil sanayinin gereksinimlerini dikkate alarak; sanayicinin beklentilerine uygun, temel bilgileri sağlam, bilgiye ulaşmasını öğrenmiş, kendisini yenileyebilen, araştırmacı, analitik düşünce yapısına sahip, sentez yapabilen, meslek ahlakını kavramış, çevresi ile kolay iletişim kurabilen, sorumluluk sahibi, üretken, bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişebilen, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmış yüksek mühendisler yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tekstil Mühendisliği dalında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve en az bir yıllık bir tez çalışmasını tamamlamak gereklidir. Mezun olabilmek için iki yarıyılda verilen zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 60 AKTS) tamamlanmasının ardından alt anabilim dalı ile alakalı bir tez hazırlayıp tezini başarı ile savunduğu takdirde yüksek lisans diploması almaya hak kazanılacaktır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programında öğrenim görebilirler.

Staj

Staj yoktur.

Uygulamalı Ders

Eğitim planında uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İş temelli öğrenme yoktur.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Yüksek Lisans programında çift anadal/yan dal/ortak program bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Bölümümüz mezunlarının başlıca çalışma alanları üretim sektörü, danışmanlık şirketleri, firma temsilcilikleri, çeşitli kamu kurumları, üniversiteler olarak sıralanabilir.