İnşaat Mühendisliği

Lisans Programı - Mühendislik Fakültesi


Temel Bilgiler

İnşaat Mühendisliği Bölümü 1978 yılında kurulmuş ve 1979 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Lisans eğitim programı genel inşaat mühendisliği konularını kapsamaktadır. Bölümde 1992 yılından beri ikili öğretim yapılmaktadır. Bölümümüze ait bir idari kat ve iki laboratuar binası bulunmaktadır. Bu iki laboratuar binası içerisinde yapı malzemeleri, zemin mekaniği, yapı mekaniği, hidrolik ve topoğrafya laboratuarları mevcut olup laboratuar imkanları gün geçtikçe iyileştirilmektedir. Özellikle yapı mekaniği, dalga mekaniği, yapı malzemeleri, kıyı mühendisliği ve su yapıları konularında teorik ve uygulamalı araştırmalar sürdürülmektedir. Bununla birlikte Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 6306 sayılı kanun kapsamında "Riskli Yapıların Tespiti" için yetki belgesi almıştır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. MEVLÜT SAMİ AKÖZ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi BAKİ BAĞRIAÇIK

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. Ahmet DEMİR

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi SERKAN AYDINLI

Oryantasyon Sorumlusu

Amaç

Bölümün amacı, İnşaat Mühendisliği alanında çağın gerektirdiği kalite düzeyinde bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini sürdürmek; lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimde bilimsel ve teknolojik donanıma sahip, değişim ve gelişime açık, nitelikli meslek ve bilim insanı yetiştirmektir.

Hedef

İnşaat Mühendisliği Bölümünün hedefi, İnşaat Mühendisliği alanında çağın gerektirdiği kalite düzeyinde bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini sürdürmek; lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimde bilimsel ve teknolojik donanıma sahip, değişim ve gelişime açık, nitelikli meslek ve bilim insanı yetiştirme konusunda başarı.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Lisans

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Dört yıllık öğrenimini tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilmektedir. Öğrencilerin programı başarı ile tamamlayabilmesi için en az 240 AKTS kredisi ders alması ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

20'şer iş günü 2 adet şantiye ve büro stajı

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift Anadal, Yan Dal.

İstihdam Olanakları

Kamu ve özel sektör.