Kimya

Lisans Programı - Fen-Edebiyat Fakültesi


Temel Bilgiler

Kimya bölümü, Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine bağlı sekiz bölümden birisi olup, halen yılda yaklaşık 30 öğrenci kabul etmekte olan 4 yıllık bir lisans programıdır. Bölüm bünyesinde 6 anabilim dalı yer almaktadır; analitik kimya, anorganik kimya, biyokimya, endüstriyel kimya, fizikokimya ve organik kimya. Her bir anabilim dalının kendi araştırma laboratuvarlarında yürütmekte oldukları çok sayıda ulusal ve uluslararası projelerle birlikte lisansüstü eğitimi de sürdürülmektedir. Lisans eğitim dili Türkçe olmakla birlikte, lisansüstü derslerin bir kısmı İngilizce olarak yürütülmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Kimya bölümü mezunları, çeşitli endüstri alanlarında (ilaç, gıda, tekstil, petrokimya, kozmetik vb.) faaliyet gösteren fabrikalarda kimyager olarak, kamusal veya özel analiz laboratuvarlarında görev almaktadırlar. Ayrıca, pedagojik formasyon eğitimi almak suretiyle, kimya öğretmeni olarak gerek milli eğitime bağlı gerekse de özel okullarda görev yapabilmektedirler.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. EMEL YILDIZ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi GÖKMEN SIĞIRCIK

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. EMEL YILDIZ

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. EMEL YILDIZ

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. BİLGEHAN GÜZEL

Amaç

Programın Amacı: Kimya Bölümü, bilimsel düşünmeyi öğretme, mesleki problemleri irdeleyerek çözümleyebilme; bilim ve teknolojiyi baz alarak gelişime katkıda bulunabilecek niteliklere sahip, bilimin temel bilgileri ışığında kimya mezunları ve geleceğin bilim insanı adaylarını yetiştirmeyi amaçlar.

Hedef

Programın Hedefi: Kimya bölümünün eğitim ve araştırma hedeflerini Türkiye´nin güncel gereksinimleri doğrultusunda belirleyen, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma faaliyetleri yaparak bilgi birikimi ve araştırma alt yapısı ile dünya ile rekabet edebilen, kimyasal problemlere çözüm üretebilen, sanayi ile ortak projeler geliştiren bir bölüm haline getirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Kimya lisans diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

Bu programda staj dersi yoktur.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders yoktur.

İş Yeri Eğitimi

Öğrenciler sekizinci yarıyılda iş yeri eğitimi yapmaktadır. (7+1)

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus, Farabi ve Mevlana programları vardır.

İstihdam Olanakları

Kamu ve Özel Sektör, Ar-Ge Merkezleri ve Laboratuvarları, Hastaneler, Öğretmenlik, Özel Eğitim Danışmanlıkları, İş sağlığı ve Güvenli uzmanlığı, Bilgi Teknolojileri Uzmanlığı.