Fransızca Öğretmenliği

Lisans Programı - Eğitim Fakültesi


Temel Bilgiler

Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünün üç anabilim dalından biridir. Anabilim Dalımız öğrenci kontenjanı 40´tır. Anabilim Dalımızda bir yıl hazırlık sınıfı ve dört yıllık lisans programı yürütülmektedir. Anabilim Dalımız lisans programında bazı dersler hariç eğitim dili Fransızcadır. Anabilim Dalımıza kayıt hakkı kazanan öğrenciler yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilen yeterlilik sınavına girmekte, bu sınavda başarılı olan öğrenciler 1. sınıfa kayıt hakkı kazanmaktadırlar. Sınavda başarılı olamayan öğrenciler ise 1 yıl süreyle amacı öğrencilere temel Fransızca bilgileri öğretmek olan hazırlık sınıfında okuyup sonunda yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilen yeterlilik sınavına tabi tutulmaktadırlar. Başarılı olan öğrenciler 1. sınıfa kayıt yaptırarak 4 yıllık lisans öğrenimlerine başlamaktadırlar.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Ortaöğretim ve yüksek öğretim kurumlarına Fransızca öğretmeni yetiştirmek

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA MAVAŞOĞLU

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA MAVAŞOĞLU

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA MAVAŞOĞLU

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. VOLKAN KOÇKAR

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. VOLKAN KOÇKAR

Amaç

Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları benimseyen, alanında yapılan çalışmaları izleyen, öğretim etkinliklerini teknolojik gelişmeler doğrultusunda düzenleyebilen, ilk ve ortaöğretimde görevlendirilmek üzere nitelikli Fransızca öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır

Hedef

Alanında bilgi üreten ve uygulayan, kendini sürekli geliştiren; eğitim, öğretim ve öğretmen yetiştirmeyle ilgili sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm getiren; yetiştirdiği nitelikli öğretmenlerle örnek gösterilen, üyesi ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir anabilim dalı olmak.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Fransızca Öğretmenliği lisans diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

Anabilim Dalımız öğrencileri 4. sınıfın birinci ve ikinci döneminde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğretim kurumlarında öğretmenlik uygulaması ve staj yapmaktadırlar.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Öğrencilerimiz Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında, çeşitli sivil toplum kuruluşları (TEMA, LÖSEV, vb..) ya da kamu kurum ve kuruluşlarında (Huzurevi, Çocuk hastalıkları birimleri vb.) gönüllü olarak çalışmaktadırlar.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir

İstihdam Olanakları

Mezunlarımız devlet okulları ve özel okullarda Fransızca öğretmeni olarak çalışabilirler. Fransızca konuşan ülkelerle çalışan kamu ve özel sektördeki pozisyonlardan yararlanabilirler. Turizm sektöründe çalışabilirler