Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Ön Lisans Programı - Ceyhan Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Proğramı, Çukurova Üniversitesi Ceyhan Meslek Yüksek Okulu bünyesinde 2014-2015 egitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır. Yılda yaklaşık 55 öğrenci kabul etmekte ve 2 yıllık bir önlisans programıdır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu proğramda iki yıllık ön lisans düzeyinde teorik ve uygulama agırlıklı eğitim verilmektedir. Belediye itfaiye teşkilatlarında, Acil Durum Müdürlük lerinde Arama ve Kurtarma teknikeri, Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde Arama Kurtarma Teknikeri, Otellerde ve Kamu kurumlarında Yangın Güvenlik elamanı, Hava alanı ve Limanlarda itfaiye teknikeri, İtfaiye ve yangın Güvenliği ile ilgili cihaz satışı ve malzeme üretim firmalarında teknik eleman, Organize Sanayi ve Endüstriyel Kuruluşların Yangın Güvenlik elamanı, İş güvenliği ve İşci Sağlığı teknikeri olarak yetiştirilmektedirler.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. DENİZ YILDIRIM

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. DENİZ YILDIRIM

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör. Murat DENİZ

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. MURAT KULOĞLU

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör.Dr. MURAT KULOĞLU

Amaç

Çeşitli kurumlarda ihtiyaç duyulan donanımlı itfaiye teknikeri yetiştirmektir.

Hedef

Bilgi ve becerisi yüksek, mesleğin gereklerini en üst düzeyde uygulayabilen, nitelikli ara elemanlar yetiştiren ayrıcalıklı bir program olmaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programına Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. Programa TYT puan türünde öğrenci alımı yapılmakta ve 2 yıllık ön lisans eğitimi verilmektedir. TYT puanı ile tercih yapan öğrenciler başarı sıralamasına göre ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme ile tercih ettikleri programa yerleştirilir. Programa kabul edilecek öğrencilerin Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde itfaiyeci olmak için istenilen boy ve kilo şartını sağlamaları gerekmektedir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Mezunlar ''Sivil savunma ve "İtfaiye Teknikeri ''ünvanını kazanmaktadır.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrenciler, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak bu programdan mezun olur. Mezun olmak için öğrencilerin, programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlaması ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca öğrencilerin 30 günlük mesleki stajlarını başarıyla tamamlamaları gerekir. Mezun olan öğrenciye Sivil Savunma ve İtfaiyecilik alanında ön lisans diploması verilir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Mezun öğrenciler; fakültelerin "sosyal hizmet" ve "sosyal hizmetler" programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

Staj

Staj, öğrencilerin ilgili sektörde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. Stajlar Yüksekokul Müdürlüğü’ nce ilan edilen tarihlerde yapılacak olup staj süresi, programın niteliğine göre 30 iş gününden az olamaz. Stajın, birinci sınıfın sonunda yaz tatilinde yapılması uygundur. Program öğrencileri Belediye İtfaiyeleri, AFAD, Orman Genel Müdürlükleri, Kamu ve özel sektörde itfaiye birimleri olan kuruluşlarda staj yapabilirler.

Uygulamalı Ders

Program kapsamında Acil Yardım ve Kurtarma, İtfaiye Araç Malzeme Bilgisi, Beden Eğitimi, Yangın Güvenlği, Yangıma Müdahale Esasları gibi uygulamalı dersler bulunmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Staj dışında iş temelli öğrenme aktivitesi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program olanakları bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Mezunlar Belediye itfaiye teşkilatlarında, Acil Durum Müdürlüklerinde Arama ve Kurtarma teknikeri, Sivil savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde Arama Kurtarma Teknikeri, Otellerde ve Kamu Kurumlarında Yangın Güvenlik elamanı, Hava alanı ve Limanlarda itfaiye teknikeri, İtfaiye ve yangın Güvenliği ile ilgili Cihaz Satışı ve Malzeme üretim firmalarında, Organize Sanayi ve Endüstriyel Kuruluşların Yangın Güvenlik elamanı, İş güvenliği ve İşci Sağlığı teknikeri olarak istihdam edilmektedirler.