Anatomi

Doktora Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Doktora programına; Anatomi'de yüksek lisans mezunları, Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi mezunları, Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre Anatomi dalında uzmanlık derecesi alanlar ve Anabilim Dalı Akademik Kurulunca uygun görülen adaylar kabul edilir. Program; ilk 4 yarıyıl Anatomi alanında lisansüstü düzeyde bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik zorunlu ve seçmeli dersler ile son 4 yarıyılda alanı ile ilgili tez hazırlama dönemini kapsamaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Anatomi bilim alanında; doktora düzeyinde gerekli bilgi ve beceriler ile donanmış, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütebilen, alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunabilen, öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek yönlendirebilen ve çalışmalarında etik kurallara dikkat eden bilim insanları yetiştirmeye yönelik bir programdır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. ÖZKAN OĞUZ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. EMİNE DÖNDÜ KIZILKANAT

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. EMİNE DÖNDÜ KIZILKANAT

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. EMİNE DÖNDÜ KIZILKANAT

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. SEMA POLAT

Amaç

İnsan anatomisi alanında güncel ve ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırarak, yeni bilgileri eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirme, yeni bir düşünce veya yöntem geliştirme ya da bilinen yöntemi yeni bir alana uygulayarak özgün çalışmalar ile alanına yenilik getirme becerisi geliştirmektir.

Hedef

Anatomi alanındaki bilgileri ileri düzeyde açıklar. Alanındaki güncel bilgileri eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirir. Alanı ile ilgili teknolojik araçları ileri düzeyde kullanır. Bilimsel araştırmalarında bireysel veya takım halinde araştırmayı planlarlar, hazırlar ve sonuçlandırır. Etik ilke ve kuralların toplum için önemini ayırt eder. Alanı ile ilgili yeni bir düşünce veya fikir geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular, ileri düzeyde istatistiksel analiz yapar, bulgulardan özgün sonuçlar çıkarır. Elde ettiği sonuçları, yazar, ulusal/uluslararası kongrelerde sunar veya dergilerde yayınlar. Anatomi alanı ile ilgili konularda uzman ve yetkin kişilerle etkili bir iletişim kurar, tartışır, problemleri saptar ve çözer.

Kayıt Kabul Koşulları

Lisans Üstü Programlara Giriş-Kabul Koşulları

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Anatomi alanında "Doktora (PhD)" unvanı alır.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Yok

Staj

Yok

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Yok

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Yok

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olanlar eğitim ve sağlık alanı ile ilgili kamu ve özel sektöre bağlı kurum ve kuruluşlarda iş olanağı bulabilirler.