Tekstil ve Moda Tasarımı

Lisans Programı - Güzel Sanatlar Fakültesi


Temel Bilgiler

2002 yılından itibaren eğitime başlamış olan, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü´nde 4 yıllık eğitim sürecinde tasarım ilkeleri, yaratıcılık ve özgünlük kriterleri doğrultusunda dokuma, baskı ve giysi tasarımına yönelik dersler verilmektedir. Tekstil Tasarım Bölümü, tekstil, hazır giyim ve moda sektörüne tekstil teknik ve malzemelerini tanıyan, gündemi takip eden, yaratıcı, ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilir öncü tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim tekstil ve giyim tasarımına dönük dersler yanında sanatsal-kültürel, tekstil teknikleri ve bilgisayar destekli tasarım dersleri ile desteklenmektedir. 40 işgünü zorunlu staj uygulaması öğrencilerin tekstil ve moda sektörünü yakından tanımalarına olanak vermektedir. Erasmus öğrenci değişim programı çerçevesinde 7 Avrupa üniversitesi ile işbirliği bulunan bölümde eğitim; teknik gezi, seminer, ve sergi düzenlemeleriyle desteklenmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Sanat ve tasarım alanında eğitim veren yüzde yetmiş beş oranında uygulamalı ve yüzde yirmi beş oranında teorik bilgi veren öğretim sistemine sahip bir programdır. Derslerin kapsamı atölye uygulaması, teknik dersler, tasarım dersleri, teorik derslerle desteklenen yüz yüze ve bire bir eğitim gerektiren eğitim programına sahiptir. Sektörde tasarımcı ve koleksiyon tasarımcısı olarak çalışabilirler.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. SEVİM TUĞBA ARABALI KOŞAR

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör. HANDE BİLVAR

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. FATMA ENGİN ALPAT

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. HANDE BİLVAR

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. SEVİM TUĞBA ARABALI KOŞAR

Amaç

Programın amacı sanat ve tasarım konusunda sektörde tekstil yüzey tasarımı ve moda tasarımı konularında tasarımcılık ve üretim takibi yapabilecek endüstrinin ihtiyacını karşılayabilecek ve markalaşmayı destekleyecek tekstil ve moda tasarımcıları yetiştirmek başlıca amacımızdır.

Hedef

Sanat, tasarım, endüstri üçgeninde bulunan bu bölümden mezun olan öğrencilerin, dokuma tasarımı, baskı tasarımı, örme tasarımı, moda tasarımı, giysi tasarımı, konfeksiyon konularında sektörde; moda evlerinde, marka tasarımın markalarda, tekstil fabrikalarında tasarımcı ve koleksiyon tasarımcısı olarak yer alması hedeflenmektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan TYT sınavına girmiş olup, puan hesaplamasını sistem üzerinden yapmış olmalı. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin gerçekleştirdiği Özel Yetenek Sınavı'nın birinci ve iki aşamasında başarılı olup asil listede yer almak koşulu ile bölüme kayıt yaptırabilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Tekstil ve Moda Tasarımı

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrencinin 8 yarıyıllık ders programında bulunan derslerin %70'i zorunlu %30'u seçmeli derslerden olmak koşulu ile toplamda 240 AKTS'lik dersi alıp başarı ile geçmiş olup, 2 adet 20 iş günü stajını tamamlamış ve en az 2,00 GNO'ya (Genel not ortalaması) sahip olması gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Çukurova Üniversitesinde Lisans üstü eğitime devam etmek isterlerse; "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. Türkiye'de ya da yurtdışında lisansüstü eğitim veren üniversitelerin kabul koşullarının karşıladıkları durumda lisans Tekstil ve Moda Tasarımı Lisans diplomalarını kullanarak eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

Öğrencilerin teorik olarak gördükleri derslerin uygulamalı kısımlarını tamamlamaları için; fabrika, firma, butik, moda evi ve moda marka sektörlerindeki işleyişi görüp aladaki yeterliklerini güçlendirmek ve sektörel bağlantılar kurarak iş olanağı elde etmeleri için diploma almalarında koşul olarak yapmaları beklenen iki adet 20 iş gününden oluşan staj yapma zorunluluğu vardır.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı dersler atölyelerde yürütülen ve proje geliştirme biçimindedir. Teorik derslerde edinilen estetik, tasarım ve sanatsal bilgisini, bilgisayar destekli tasarım bilgisi ile birleştirerek tasarım çizim ile görsele dönüştürüp, sonrasında üç boyutlu uygulaması beklenir.

İş Yeri Eğitimi

İş yeri eğitimi zorunlu değildir. Ancak öğrenci zorunlu fabrika stajlarının dışında, yaz döneminde olmak koşulu ile öğrenim hayatı boyunca dilediği kadar firmada stajer olarak görev alabilmektedir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

YÖK tarafından erasmus, mevlana, farabi ve yatay geçiş ile bağlantılı olanaklar sunulmuştur. Bölümümüzde çift anadal ve yandal olanakları da mevcuttur.

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olanlar; Baskı, dokuma ya da giysi alanında üretim yapan tasarım merkezlerinde, ihracat ve iç iç piyasaya tasarım yapan firmalarda tasarımcı ve tasarımcı asistanı, müşteri temsilcisi olarak, marka yaratma ve moda çekimlerinde, styling uzmanı, moda evlerinde haute couture tasarımcı olarak, supervising yapan mango gibi firmalarda, vitrin tasarımında görsel tasarımcı ve koleksiyon üretim takibi ve satın alma sorumlusu olarak çalışabilirler.