Felsefe ve Din Bilimleri

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programı, Felsefe Tarihi, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Dinler Tarihi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Din Eğitimi bilim dallarından oluşur. Bütün bilim dallarında doktora düzeyinde eğitim verilmektedir. Eğitim dili Türkçedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programı, alanında akademik düzeyde bilgi edinebilen; bilgi, analiz ve sentez gücü gelişmiş, bilimsel ölçülerde bilgi üretebilen ve paylaşabilen üst seviyede araştırmacılar yetiştirir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. HASAN KAYIKLIK

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan ATİK

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi ERTUĞRUL DÖNER

Staj Koordinatörü

Serkan ÇELİKAN

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. MUSTAFA HAYTA

Amaç

Felsefe ve din bilimlerindeki bilimsel disiplinleri karşılaştırmalı ve disiplinler arası anlayışla değerlendirebilen, felsefe ve din bilimleri alanına yeni teorik ve pratik bilgiler katabilen, bilimsel yöntem ve teknikleri üst düzeyde kullanabilen, edindiği bilgileri, bireysel, toplumsal ve kurumsal düzeyde paylaşabilen, alanında yetkinliğini kanıtlamış bilim insanı yetiştirmektir.

Hedef

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, lisansüstü düzeyde öğrenime aldığı öğrencilere; 1- İlâhiyatla bağlantılı felsefi disiplinler ve din bilimleri alanlarında araştırma yapılacak konuları belirleyebilme 2- Araştırılacak konunun bilgi kaynaklarını tespit edip onlara ulaşabilme ve ihtiyacı olan verileri toplayabilme 3- Elde ettiği verileri araştırma problemin çözümü yönünde tahlil edip değerlendirebilme 4- Bilimsel ölçülere göre araştırmaları yürütüp kullanılabilir sonuçlar üretebilme 5- Bilimsel sonuçlarını ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşabilme 6- Çalışmalarını bilimsel ahlâk kurallarına göre yürütebilme bilgi, beceri ve yetkinliğini kazandırmayı hedef alır.

Kayıt Kabul Koşulları

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİndeki şartları sağlamaları gerekmektedir. Yönetmelik için :

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Doktora tezini savunmak ve jüriden kabul almak.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Staj

Bu programda staj yoktur.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı dersi bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Meslek edindirmeye yönelik bir program değildir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift Anadal Programı mevcut değildir. Öğrencilerin tek bir alanda Doktora yapmaları beklenmektedir.

İstihdam Olanakları

Felsefe ve Din Bilimleri doktora programını bitirenler, eğitim ve din hizmetleri alanında görevlerini daha donanımlı bir şekilde yerine getirebildikleri gibi, İlahiyat Fakülteleri, Fen-Edebiyat, Eğitim, Sosyal ve Beşerî bilimler gibi fakültelerde Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi olarak çalışma imkanına sahiptirler.