Yönetim ve Organizasyon (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Yönetim ve Organizasyon tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin yönetim ve organizasyon alanında bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Program, çalışma hayatına akademik personel olarak devam etmek isteyenler ile özel sektörde veya kamu sektöründe yönetici olarak çalışmak isteyenlerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik eğitim hizmeti sunmaktadır. Ayrıca, kendi işini kurarak ilerlemek isteyen kişilere de girişimcilik yönünde eğitim alma fırsatı sunulmaktadır. Programın eğitim dili Türkçedir. Programı tamamlama süresi iki yarıyılı ders, iki yarıyılı da tez olmak üzere toplam dört yarıyıldır. Programı tamamlama süresi en fazla altı yarıyılıdır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Yönetim ve organizasyon tezli yüksek lisans programı: Öğrencinin yönetim alanında bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Ayrıca yönetim bilimi ve uygulamalarında güçlü bir temel sağlayarak, akademik yönelimli öğrencileri doktora çalışmalarına hazırlamak; kamu veya özel sektör kuruluşlarında çalışacak öğrencilere de işletme yönetimi konularında aranan becerileri kazandırmaktır. Programda, işletme tabanlı öğrencilerin yanı sıra diğer disiplinlerden gelen öğrencilere, yönetim alanında ileri düzey bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Böylece, programı tamamlayan öğrencilerin hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki kurumsallaşmış firmalarda orta ve üst düzey yönetici konumunda görev alabilecek düzeye gelmeleri beklenmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. DENİZ ZEREN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. BEHİYE GÜLSÜN KARAÇAY

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. BERNA BULĞURCU

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. KORAY TUAN

Amaç

Bu programın kuramsal, uygulamalı ve bilişsel amaçları vardır. Programın kuramsal amaçları: 1.Yönetim ve Organizasyon kavramlarını tanımlayarak birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama. 2.Yönetim ve organizasyon alanındaki kuram ve modelleri tanımlama. 3. Yönetim ve organizasyon alanındaki sayısal ve istatistiki yöntemleri açıklama. 4. Bilimsel araştırma yöntemlerini anlama. Uygulamalı amaçları: 1. Yönetim ve organizasyon alanındaki kuram ve modelleri kullanma 2. Yönetim ve organizasyon alanındaki sayısal ve istatistik yöntemleri uygulama. 3. Yönetim ve organizasyon alanındaki araştırma sonuçlarını yorumlama. Bilişsel Amaçları: 1.İşletme içindeki karşılaştığı yönetim ve organizasyon sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme. 2.Yönetim sürecinin temel adımlarını izleyerek uygulayabilme.

Hedef

Yönetim ve organizasyon alanında akademik çalışmalar yapabilmek. Hem özel hem de kamusal sektörde yer alan işletme, kurum ve kuruluşlarda orta ve üst düzeylerde yönetici olarak görev yapabilecekler.  

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler yönetim ve organizasyon alanında yüksek lisans derecesi kazanırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nde geçerli şartları sağlamak gereklidir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Staj dersi bulunmamaktadır

Uygulamalı Ders

Uygulama dersi bulunmamaktadır

İş Yeri Eğitimi

İşyeri eğitimi bulunmamaktadır

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Programın Erasmus dahilinde değişim olanağı ve senato tarafından belirlenmiş değişim olanakları söz konusudur.

İstihdam Olanakları

Program mezunları; Kamu veya özel üniversitelerde akademik personel olabileceği gibi, yine kamu ve özel sektörde orta ve üst düzeylerde çalışma imkanlarına sahip olabilir.