Bağımlılık (Disiplinlerarası)

Doktora Programı - Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Fen Bilimleri, Tıp/Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimlerde yüksek lisans eğitimlerini tamamlamış kişilere bağımlılık alanında multidisipliner eğitim verilen bir programdır. Bu program ile Bağımlılığın farklı alanlarında doktora eğitimi verilmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu program ile Bağımlılık alanında bilim doktorları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bağımlılık doktora programından mezun olan bilim doktoru ünvanı alan kişilerin; Bağımlılık Epidemiyolojisi, Bağımlılık Sosyolojisi, Bağımlılık Hukuku, Bağımlılık Psikolojisi, Klinik Bağımlılık, Temel Bilimler ve Davranışsal Bağımlılık, Bağımlılık Eğitimi ve Suç Bilimleri gibi konularda bilgi sahibi olması beklenmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. LUT TAMAM

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. MEHMET ATA SEÇİLMİŞ

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. MEHMET ATA SEÇİLMİŞ

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. MEHMET ATA SEÇİLMİŞ

Amaç

İlgili programdan mezun olan kişiler, Bağımlılık Enstitüleri, Üniversitesi Hastanelerinde, Adli Tıp Kurumu, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri, Özel Laboratuvarlar, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Kriminal Laboratuvarı, Polis Kriminal Laboratuvarı, Adli Bilimler Enstitüleri, Adliye, Hastaneler, Çocuk İzlem Merkezleri, Çocuk Koruma Birimleri ve Adliye gibi kurumlarda çalışabilecek, akademik faaliyetlerde bulunarak araştırmalar yapabilecek ve lisansüstü eğitime katkı sağlayabileceklerdir.

Hedef

• Eğitim ve bilimsel araştırmalar yürütmek suretiyle bağımlılık alanında çalışacak insan yetiştirilmesini sağlamak, • Bağımlılık alanında hizmet veren birimlerin uluslararası standartlara uygun olarak yapılanmasına katkıda bulunmak, • Gelişen teknolojiden yararlanılmak suretiyle bağımlılık alanında verilecek olan eğitim ve uygulama programlarının verimliliğini artırmak, • Bağımlılık alanında bilim ve teknolojiye uygun uluslararası hizmet sunmaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması, yabancı dil puanı ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kabul edilmektedirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Bağımlılık "doktora" diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olanlar Bağımlılık Enstitüleri, Adli Tıp Kurumu, Sağlık Bakanlığı Devlet Hastaneleri, Özel laboratuvarlar, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Kriminal Laboratuvarı, Polis Kriminal Laboratuvarı, Adli Bilimler Enstitüleri, Adliye, Hastaneler, Çocuk İzlem Merkezleri, Çocuk Koruma Birimleri, Hukuk fakültelerinde çalışabileceklerdir