Biyoloji

Lisans Programı - Fen-Edebiyat Fakültesi


Temel Bilgiler

Canlılar hakkında temel bilgilerin öğretildiği, teorik bilgilerin laboratuvar ve staj uygulamarıyla desteklendiği bir program uygulanmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Biyoloji Anabilim dalları ile ilgili temel konularını kavramış, bilimsel bilgisini hem eğitim, hem de özel sektör alanlarında aktarabilecek ve paylaşabilecek donanıma sahip bireyler yetiştirmek ve ayrıca bilimsel çalışmalara hazır mezunlar vererek ülkemizin akademik geleceğine katkı yapmaktır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. FERİT KARĞIN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. FERİT KARĞIN

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. HATİCE GÜVENMEZ

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. HATİCE GÜVENMEZ

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi SAADET PINAR ÖZALP

Amaç

Bölümün temel amacı, canlıları tanıyan, doğa bilincini üst düzeyde kavramış,alanı ile ilgili teknolojik araçları çok iyi kullanabilen, araştırmacı, gözlemci, girişimci ve uygulamacı biyologlar yetiştirmektir.

Hedef

Lisans ve lisanüstü eğitimde öğrencilerimize çağın gerektirdiği modernlikte çalışma şartlarını sağlamak.

Kayıt Kabul Koşulları

Merkezi yerleştirme (ÖSYM) taban puanı

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Biyoloji Bölümü Mezunu

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Dört (4) üzerinden 2 ağırlıklı ortalamaya ve 120 AKTS sahip olmak

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

Staj vardır. Tıbbi tanı ve tahlil laboratuvarlarında 30 iş günü yapılır.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı dersler laboratuvar ortamında yapılmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Sağlık koşullarıyla ilgili eğitim yapılmaktadır

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Programda çift anadal ve yandal olanakları mevcuttur.

İstihdam Olanakları

Mezunlarımız Yüksek Lisans derecesine sahip olurlar. Sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarda, Tıbbi araştırma ve destek ünitelerinde, Çevre koruma-kontrol, Ekolojik planlama ile ilgili alanlarda, Biyoteknolojik çalışma yapan kurum ve kuruluşlarda, Hidrobiyoloji ve Su ürünleri ile ilgili araştırma ve üretim faaliyetlerinde, Milli Park kurulusu ve Yaban Hayati Yöneticiliği alanlarında, pedagojik formasyon alarak biyoloji eğitim-öğretimi faaliyetlerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, Özel Okul ve Dershanelerde, Çevresel Etki Değerlendirmesinde, Tarım ve Ormancılık alanlarında temel bilimci olarak, Gıda Kontrol laboratuarlarında, Arıtma tesislerinde, Biyomedikal çalışma alanlarında, İlaç ve ilaç hammaddelerinin, kozmetik ürünlerinin üretimi ve kalite kontrolünde, Vektör canlıların kontrol çalışmalarında, Üniversitelerde, Sanayide AR-GE laboratuarlarında, Sanayide kalite-kontrol birimlerinde, Askeri ve teknolojik kurumlarda araştırma faaliyetlerinde çalışabilirler