Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Lisans Programı - Eğitim Fakültesi


Temel Bilgiler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) lisans eğitim öğretim programı; bireyler arası ilişkiler, yardım becerileri, bireysel ve grupla danışma teknikleri, psikolojik ölçme araçları, psikopatoloji, araştırma yöntemleri ve davranış bilimleri alanlarında kuramsal ve uygulamalı derslerden ve her biri haftada bir yarım gün olmak üzere iki dönem boyunca devam eden okullarda psikolojik danışma ve rehberlik uygulama deneyiminden oluşmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

RPD lisans programı; eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, endüstri ve adalet kurumları gibi çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu uzmanlık yeterliklerini kazanmış bireyler yetiştirmektedir. Lisans programı özellikle okullarda yapılabilecek tüm RPD uygulamalarına mümkün olduğunca yer vererek danışman adaylarını mezun olduktan sonra okul ortamında çalışmaya hazır hale getirmektedir. Programdaki bazı dersler ve uygulamalar aracılığıyla öğrencilerin alanla ilgili bilgi ve beceri gelişimlerinin yanında kişisel gelişimleri de desteklenmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. İSMAİL SANBERK

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. İSMAİL SANBERK

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. MERAL ATICI

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. MERAL ATICI

Oryantasyon Sorumlusu

Ahmet TOGAY

Amaç

Çukurova Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) lisans programının amacı; rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilere sahip, evrensel ilkelere ve meslek etiğine bağlı, insana, topluma ve Dünya’daki değişim ve sorunlara, kültürel farklılıklara duyarlı, alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyen başta eğitim kurumlan olmak üzere sağlık, sosyal hizmet, endüstri, adalet, özel eğitim ve rehabilitasyon vb. kurumlarda çalışabilecek çağdaş psikolojik danışmanlar yetiştirmektir. Bu programda öğrenciler genel olarak; insan gelişimi, insanı anlama ve yardım, öğrenme ve davranış değişimi, normal dışı davranışlar bireyler arası ilişkiler, yardım becerileri, psikolojik ölçme araçları, araştırma teknikleri ve davranış bilimleri konularında bilgi ve becerilerle donatılmaktadır. Çukurova Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı; bilimsel yeterlilikleri kazandırmanın yanında, çevresine karşı duyarlı, yaşamsal krizler karşısında çözüm üretebilecek ve hizmet verebilecek kendisini sürekli geliştiren, topluma rol model olma sorumluluğunu taşıyacak "psikolojik danışmanlar" yetiştirmeyi amaçlamaktadır ve bu doğrultuda danışman adaylarının kendisini sürekli geliştiren, evrensel ilkelere ve meslek etiğine bağlı, örnek olma sorumluluğunu taşıyacak bireyler olmalarını sağlayacak şekilde planlanmıştır.

Hedef

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programının hedefi özellikle okul psikolojik danışmanlığı alanı olmak üzere psikolojik danışmanlık ve kariyer psikolojik danışmanlığı meslek alanı için nitelikli eğitim vermek ve mezunlarını farklı istihdam alanlarına hazırlamaktır. Bunu sağlamak için öğrencilerin psikolojik danışma alanıyla ilgili insan gelişimi ve yardım becerileri, öğrenme ve davranış değişimi, psikolojik ölçme araçları, araştırma yöntemleri, normal dışı davranışlar konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları hedeflenmektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans diploması verilmektedir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için programın öğretim planındaki tüm ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde 240 AKTS'yi tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü eğitim yapabilirler.

Staj

Öğrenciler 7. ve 8. yarıyılda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda staj uygulamalarını, öğretim üyelerinin süpervizörlüğünde gerçekleştirmektedirler.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Uygulamaya yönelik derslerin son sınıftaki yoğunluğu ile öğrenciler meslek hayatına hazırlanmaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Eğitim fakültesine bağlı birçok bölümde çift ana dal ve yan dal ortak program olanağı vardır. Öğrenciler her iki durum için ayrı bir diploma almaktadır.

İstihdam Olanakları

Mezunlar yoğunluklu olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında istihdam edilmektedirler. Bunun yanında mezunlar adliyelerde pedagog unvanıyla, hastanelerde, askeriyede, endüstriyel kurumların insan kaynakları birimlerinde psikolojik danışman unvanıyla istihdam edilebilmektedirler.