Tarım Makinaları (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Bölümümüz, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak 1982-1983 akademik yılında lisansüstü eğitim ve öğretime başlamıştır. Bölümümüzdeki yüksek lisans çalışmaların temel amacı; tarımsal üretim için gerekli olan tarımsal mekanizasyon araçları ve teknolojilerinin; tasarımı, imalatı, seçimi, verimli işletilmesi, sağlıklı ve güvenli kullanılması ve tarımsal üretimde enerji kullanımı alanlarında uzmanlaşma yönünde bilgi üretmek ve yaymaktır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Lisans düzeyinde edinilen uzmanlık bilgilerini, özgün fikirlerle destekleyerek ve bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak, karmaşık mühendislik problemlerini çözme ve Tarım makinaları ve teknolojileri kapsamındaki yenilikleri takip etme, inceleme ve uygulama becerisiyle, yeni veya disiplinlerarası teknolojilere uyum sağlayabilecek esnek bilgi temeline sahip olmak.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. ZELİHA BEREKET BARUT

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. KUBİLAY KAZIM VURSAVUŞ

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. KUBİLAY KAZIM VURSAVUŞ

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. TUNAHAN ERDEM

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. ALİ BAYAT

Amaç

Tarım makinaları ve teknolojileri programından mezun olan öğrencilerin; uzmanlık alanıyla ilgili geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile ileri düzeyde iletişim kurma yetkinliğine ulaşması, uzmanlık alanında liderlik yapması, kendini güncel bilgilerle destekleyebilmesi, bilimsel çalışmaları anlayabilmesi ve gerçekleştirebilmesi amaçlanmaktadır.

Hedef

Tarım Makinaları ve Teknolojileri alanında kendini geliştirebilen, yenilikleri izleyebilen, kendi görüş ve tecrübeleriyle yeni teori, analiz ve teknolojiler üretebiilen bireyler yetiştirmektir. Ayrıca, Yüksek Lisansını tamamlayan öğrencileri tarım alet ve makinalarının tasarımını yapmaya, projelerini hazırlamaya yetkin bir şekilde hazırlamaktır. Tarım alet ve makinalarının imalatı, pazarlanması, ithalatı ve ihracatı için gerekli belge ve ruhsatlandırma işlemleriyle ilgili inceleme, deneme ve analizleri gerçekleştirecek donanımlı bireyler olmasını sağlamaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması, yazılı ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği (Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programda en az yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi (güz ve bahar yarıyılı toplamı) 60 AKTS’den az olmamak üzere en az yedi adet kredili ders; seminer dersi, uzmanlık alan dersleri, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşan ve toplam 120 AKTS krediyi tamamlayan ve tez savunmasında başarılı olan öğrenciler yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

yok

Uygulamalı Ders

yok

İş Yeri Eğitimi

yok

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus

İstihdam Olanakları

Öğrencilerimiz, kazandıkları uygulamalı mesleki bilgi ve deneyimleri yanında, belirli düzeyde yabancı dile sahip olan, bilgisayar sistem ve programlarını kullanan, bilgisayar destekli çizim tekniği derslerini alarak bilgisayarlı çizim yapma becerisine sahip gerekli teknolojiyi nerede bulacağını öğrenen, kendini yenileyerek öğrenmeyi öğrenen Ziraat Yüksek Mühendisleri olarak mezun olmaktadırlar. Bölümümüzden mezun olan Ziraat Yüksek Mühendisleri; Bölümde öğretim elemanı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ziraat Bankası ve diğer bazı bankalarda, tarım kredi kooperatiflerinde, belediyelerde, tarım makinaları ile traktör imalatçı ve bayilerinde, bakım onarım, yedek parça ve pazarlama şirketleri ile özel çiftliklerde, seracılık işletmeleri ile teknolojisi üretimi ve pazarlaması yapan şirketler ile bunun gibi kurumlarda iş bulmakta ve çalışmaktadırlar.