Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Ön Lisans Programı - Karaisalı Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programında; Tıbbi bitkiler, aromatik bitkiler, baharat bitkileri, keyif bitkileri, boya bitkileri vb. konularında eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programında 1 doçent ve doktoralı 2 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Programın temel amacı; öğrencileri tıbbi ve aromatik bitkileri yetiştirme konusunda güncel bilgi ile donatmak ve bu bilgileri uygulamaya aktarma yeteneği kazandırmaktır. Bölüm, eğitim-öğretim amacıyla kullanılan 3 da’lık bir araştırma alanına ile 200m2'lik bir seraya sahiptir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı, öğrencilerine verdiği ön lisans dersleri ve yaptırdığı bitirme ödevi çalışmaları ile teorik bilgi üretimi yanında, uygulamaya yönelik pratik üretim çalışmaları yapmayı görev edinmiştir. Özellikle, bölgenin iklim ve toprak koşullarında yetiştirilebilecek tıbbi ve aromatik bitkiler ve bu bitkilerin yetiştirme teknikleri konusunda uygulamalı araştırmalar yapılması ana hedefleri arasındadır. Uygulama ve eğitimi bütünleştiren bir ortam içerisinde, hayat boyu öğrenme ve hizmet verme konularında özgün meslek anlayışı geliştirerek, genelde tarım özelde Tıbbi ve Aromatik bitkileri yetiştiriciliği alanında, topluma hizmet edecek sorumlu ve çevreye duyarlı, aldığı eğitimini alanında pratik olarak kullanabilen ve uygulayabilen, 21. yüzyılın gereksinimlerine cevap verebilecek bilgi, donanım, yetenek ve beceriye sahip, iyi eğitimli ziraat teknikeri yetiştirilmesidir

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Erasmus Koordinatörü

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Amaç

İnsanlar geçmiş yüzyıllardan bu yana bitkileri gerek tedavi amaçlı gerekse besin kaynağı olarak kullanmışlardır. Geniş kullanım alanları nedeni ile bitkisel ilaçlara duyulan gereksinim her geçen gün daha da artmaktadır. Kimya sanayinin gelişmesiyle bitkilerin içermiş oldukları doğal bileşikler, sentetik olarak daha ucuza imal edildiğinden bu ilgi zamanla azalmıştır. Oysa günümüzde sentetiklerin neden olduğu olumsuz etkiler bitkisel ilaçlara olan ilgiyi tekrar gündeme getirmiştir. Önceki yıllarda bu ihtiyaç doğadan toplama yoluyla karşılanabilirken, bugün artan nüfusunda etkisi ile toplamada elde edilen materyal yetersiz kalmış, yoğun ve bilinçsizce yapılan toplama işlemi bazı türlerin kaybolma riskini doğurmuş ve bunların ötesinde toplanan bitkilerde ve bunlardan elde edilen etken maddelerde kalitenin standart olmadığının farkına varılmıştır. Bu sebeple Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programında bu bitkilerin kültüre alınma koşullarının öğretilmesi amaçlanmıştır.

Hedef

Programın hedefleri; tıbbi ve aromatik bitkilerin kültüre alınmalarını sağlayarak ülkemizde doğal olarak yetişen tıbbi ve aromatik bitkilerin florada sürdürülebilirliğini arttırmak, bu bitkilerden tedavide kullanılacak etken maddeleri öğrenmek ve bu maddelerde kalite ve standart sağlamaktır. Bu bilinçle yetiştirilen öğrenciler mezun olduklarında bu hedeflere ulaşabilecek donanıma sahip olacaklarından bu bitkilerin yetiştirilmesi ve değerlendirilmesinde önemli konumlarda bulunabileceklerdir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda ön lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler 'Dikey Geçiş Sınavı'na girerek eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

30 iş günü. Öğrenciler Üniversitelerin Ziraat Fakülteleri Tarla Bitkileri Bölümleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı merkez ve taşra teşkilatları, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, belediyelerin park ve bahçeler birimleri gibi kamu kurumları yanında, özellikle tıbbi ve aromatik bitki üretimi yapılan şirketlerde ve seralarda staj yapabilir.

Uygulamalı Ders

Meslek Yüksekokulu araştırma uygulama alanında ve seralarda çeşitli tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliği yapılmaktadır

İş Yeri Eğitimi

-

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

-

İstihdam Olanakları

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler önlisans programından mezun olan öğrenciler; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı merkez ve taşra teşkilatları, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, belediyelerin park ve bahçeler birimleri gibi kamu kurumları yanında, özellikle tıbbi ve aromatik bitki üretimi ve pazarlaması yapılan şirketlerde ve seralarda çalışma imkânına sahiptirler.