Biyomedikal Mühendisliği

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Biyomedikal mühendisliği, farklı mühendislik branşlarının birikim ve tecrübelerinden yararlanarak insan sağlığı ile ilgili problemlerin çözümü için gerekli olan sistemlerin tasarlanması ve geliştirilmesi amacıyla çalışan bir mühendislik dalıdır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Biyomedikal mühendisliği, farklı mühendislik branşlarının birikim ve tecrübelerinden yararlanarak insan sağlığı ile ilgili problemlerin çözümü için gerekli olan sistemlerin tasarlanması ve geliştirilmesi amacıyla çalışan bir mühendislik dalıdır. Öğrenciler doktora eğitimi boyunca mikroelektronik, yazılım geliştirme, biyomekanik, rehabilitasyon robotiği, biyomedikal enstrumantasyon gibi alanlarda uzmanlık derecesi alıp araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunabilirler.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. MUTLU AVCI

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi CABBAR VEYSEL BAYSAL

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA İSTANBULLU

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. AHMET AYDIN

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. MUTLU AVCI

Amaç

Öğrenciye Biyomedikal Mühendisliği alanında uzmanlık eğitimi vermek, akademisyen ve/veya doktora dereceli uzman mühendis yetiştirmektir.

Hedef

Programın hedefi insan sağlığı ile ilgili sorunların çözülmesinde bilgilerini en iyi şekilde kullanan, nitelikli doktor mühendislerin yetiştirilmesidir. Bu program en az yedi ders, seminer çalışması ve tez çalışmasından oluşur. Programda bulunan derslerin hepsi seçmeli olup, danışmanın önerileri doğrultusunda alınırlar.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda bu doktora programında eğitimlerine başvurabilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Biyomedikal Mühendisliği Doktora diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bilimsel etik kurallarına riayet etmektir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu program mezunları yeterli dil puanına ve yayın şartlarına haiz olmaları durumunda Dr.Öğr.Üyesi olarak istihdam edilebilirler.

Staj

Biyomedikal Mühendisliği Doktora Programı için yapılması gereken staj zorunluluğu yoktur.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı dersler ilgili öğretim üyesinin koordine ettiği eğitim veya araştırma laboratuvarında yapılmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Biyomedikal Mühendisliği Doktora Programı için yapılması gereken iş temelli öğrenme yoktur.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

ERASMUS+ çerçevesinde öğrenciler anlaşmalı olunan Üniversitelerle değişim programına tabidirler. Çift Anadal / Yan Dal / Ortak Program olanakları yoktur.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, "Biyomedikal Doktor Mühendisi" ünvanıyla birçok alanda, farklı amaçlı ve ölçekteki kamu ve özel sektör kurumlarında istihdam edilmektedirler.