Ekonometri (İngilizce)

Lisans Programı - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


Temel Bilgiler

Ekonometri bölümü, kamu ve özel sektör kuruluşlarında iktisadi araştırmalara uygun nitelikte ekonometristlerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda ekonometri, teorik ve uygulamalı iktisat, yöneylem araştırması, istatistik, matematik ve uygulamalı bilgisayar derslerinin ağırlıklı olduğu bir eğitim programı uygulanmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Ekonometri programı ekonometri, istatistik, iktisat, yöneylem gibi bölüm temel derslerinin yanı sıra işletme, maliye ve uluslararası ilişkiler derslerinden oluşmaktadır. Programın eğitim dili İngilizce´dir. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin ekonometri, istatistik ve yöneylem anabilim dallarına ait temel kavramları öğrenerek sosyal bilimlerdeki problemlere uygulayabilmesi, bilgisayar paket programlarını kullanarak analiz yapabilmesinin yanı sıra problem tanımlama ve çözme becerisi olan, iktisadi, toplumsal ve politik olaylara karşı duyarlı, analitik düşünebilme yeteneğine sahip ekonometrisyenler olması beklenmektedir. Bu bağlamda toplam 240 AKTS´lik müfredatın %75´i zorunlu, %25´i alan içi ve alan dışı seçimlik derslerden oluşmaktadır. Öğrenciler bölüm derslerinin yanı sıra fakültemizdeki diğer bölümlerden de seçmeli dersler alarak kendilerini istedikleri alanlarda geliştirebilmektedirler. Ayrıca gerekli şartları sağlayan öğrenciler fakültemizim çeşitli programlarında yandal veya çift anadal yapabilmektedirler. Türkiye'deki ilk İngilizce Ekonometri programı bölümümüz tarafından başlatılmış olup halen öğrenci almaya devam etmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. HASAN ALTAN ÇABUK

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi FELA ÖZBEY

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi FELA ÖZBEY

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Arş.Gör.Dr. Çiğdem KOŞAR TAŞ

Amaç

Ekonometri Bölümünün amacı, ekonomi, istatistik ve ekonometri kavramları ile becerilerini kullanacak şekilde öğrencilerini donatarak, onların kamu ve özel sektörde akılcı kararlar vermelerini sağlamaktır.

Hedef

Kamu ve özel sektöre alanında donanımlı işgücü sağlamayı hedeflemektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenci kabulü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan iki aşamalı bir sınav sistemi ile yapılmaktadır.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Ekonometri alanında Lisans Diplomasi" derecesi alırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrenciler müfredatlarındaki zorunlu ve seçmeli derslerden başarısız not almamak, toplamda 240 AKTS'yi sağlamak ve Çukurova Üniversitesi lisans yönetmeliğinde belirtilen akademik ortalama gerekliliğini sağlayarak tamamlamak zorundadırlar.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

Staj zorunluluğu bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İşyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Ekonometri öğrencileri istatistik alanında çift anadal yapabilirler.

İstihdam Olanakları

Mezunlar hem kamuda hem de özel sektörde çeşitli alanlarda çalışma şansına sahiptir. Fakülte mezunlarının istihdam edildiği kamu ve özel kuruluşların yanı sıra, kazandıkları analiz yeteneklerinden dolayı firmaların araştırma ve planlama gibi çeşitli bölümlerinde çalışabilmektedirler. Mezunlar Türkiye İstatistik Kurumu, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra bankacılık, finans sektörlerinde, kamuoyu ve pazarlama araştırmaları dahil çeşitli alanlarda araştırma yapan araştırma şirketlerinde istihdam edilme olanağına sahiptirler.