Bahçe Bitkileri (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Ziraat Mühendisleri veya Meyve Yetiştirme ve Islahı (Turunçgiller ve diğer subtropik meyveler; Ilıman iklim meyve türleri), Sebze Yetiştirme ve Islahı, Bağcılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ile bu ürünlerin Muhafazası ve Derim Sonrası Fizyolojisi, Biyoteknoloji ve organik yetiştiriciliği konularında seçim yaparak eğitim yapabilmekte ve o konuda uzmanlaşmaktadırlar. Bahçe Bitkileri Yüksek Lisans programına lisans eğitimini Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Mühendisliği Programı, Bitkisel Üretim Programında yapmış mezunlar veya Bilimsel Hazırlık Programına katılmak koşuluyla diğer lisans mezunları başvurabilmektedir. Öğrenciler, Yüksek Lisans programda eğitim-öğretimleri süresince dersler, seminer ve tezden oluşan toplam 120 AKTS yi tamamlamak zorundadırlar.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Bahçe bitkileri alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikte elaman yetiştirilmesini ve öğrencileri doktora programına hazırlamayı hedefleyen Bahçe Bitkileri Bölümü Tezli Yüksek Lisans programında mezunların bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirmesi; bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenilemesi; Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapması ve sorunları çözebilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. SEVGİ PAYDAŞ KARGI

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. BERKEN ÇİMEN

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. NESLİHAN YEŞİM YALÇIN MENDİ

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. BURHANETTİN İMRAK

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. BERKEN ÇİMEN

Amaç

Bahçe bitkileri yüksek lisans programının amacı, öğrencilerin bahçe bitkileri uzmanlık alanlarıyla ilgili kamu ve özel sektörde çalışabilen aynı zamanda uluslararası çalışabilme, teknik bilgi, kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriye sahip olma, proje yapabilme, ekip çalışmasına yatkınlık, bilgiyi derleme, değerlendirme ve yorumlama yeteneklerinin kazanmalarını sağlamaktır

Hedef

Bahçe Bitkileri alanında kendini geliştirebilen, yeniliklere erişme ve izlemeyi sağlayabilen, analitik yaklaşımlarla sorunların çözümüne yönelik teoriler geliştirebilen bireyler yetiştirmektir. Ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kuramsal ve uygulamalı son teknolojik bilgilerle donanımlı, sorunları analiz edebilme ve çözümleyebilme yeteneğinde, proje yazma, danışmanlık ve bilirkişilik yapma becerilerine sahip, sosyal, kültürel, toplumsal olaylara ve çevreye duyarlı, yaşam boyu öğrenme bilincinde mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Bahçe Bitkileri(Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrenci 7 ders 21 kredi 42 AKTS'lik ders almak zorundadır. Tez Program Özeti öğrencinin sunumundan sonra Akademik Kurul Kararı ile Fen Bilimleri Enstitüsüne gönderilir. Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci tezini Fen Bilimleri Enstitüsü kurallarına uygun olarak seçilen jüri önünde savunur.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Yüksek Lisans programında staj yoktur.

Uygulamalı Ders

Uygulamalar ilgili laboratuvarlar ve arazide yapılmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Yüksek Lisans Programında iş yeri eğitimi yoktur.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus kapsamında öğrenciler antlaşmalı ülkelere gidebilmekte ve oradan da öğrenciler bu programa gelebilmektedirler.

İstihdam Olanakları

Programından mezun olan öğrenciler, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı ile değişik devlet kuruluşlarında araştırıcı ve yayımcı olarak görev alabildikleri gibi, Ziraat Bankası ve bazı diğer bankalar, Tarım Kredi Kooperatifleri, Belediyeler, özel tohumculuk ve fide-fidan yetiştiricilik firmaları, meyve-sebze muhafaza depoları ve ürün paketleme evleri, salça-konserve ve meyve suyu fabrikaları, özel çiftlikler ve seracılık işletmelerinde çalışabilmekte; özel bahçe bakımı ve danışmanlık hizmetleri yanında ayrıca tohum, gübre ve zirai ilaç bayiliği yapabilmekte; ihracat-ithalat, paketleme-pazarlama ve sertifikasyon gibi konularda çalışabilmekte, isterlerse kendileri özel yetiştiricilik birimlerini kurup işletebilmekte veya üniversitelerde akademik kariyer yapabilmektedirler.