Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans programı, mezunlarını hem piyasanın hem de çağdaş elektrik-elektronik mühendisliği mesleğinin gereklerine göre şekillendirilmiş, geniş bir konu yelpazesinden teorik ve uygulamalı dersler içeren bir programdır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Yüksek Lisans programının amacı öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program en az yedi ders, seminer çalışması ve tez çalışmasından oluşur. Programda bulunan derslerin hepsi seçmeli olup, danışmanın önerileri doğrultusunda alınırlar.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. MUSTAFA GÖK

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. MUSTAFA KEREM ÜN

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. ULUS ÇEVİK

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan TİMUR

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi NİSA NACAR ÇIKAN

Amaç

Elektrik-elektronik mühendislerinin yeni teknolojik gelişmeler ışığında eğitim almalarını sağlayarak,ülkemizdeki teknolojik gelişmeyi arttıracak yaratıcı ve takım çalışması yapabilen alanında yetişmiş kaliteli birer elektrik-elektronik yüksek mühendisi olmalarını sağlamaktır.

Hedef

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bağımsız olarak doğru kararlar alabilen, araştırma ve geliştirme yeteneğine sahip, ileri araştırmalar yapabilen, güvenilebilir, iyi iletişim kurabilen ve üretken yüksek mühendisler yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve en az bir yıllık bir tez çalışmasını tamamlamak gereklidir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve en az bir yıllık bir tez çalışmasını tamamlamak gereklidir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Programda staj söz konusu değildir.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı dersler ilgili dersin koordinatör öğretim üyesinin gözetiminde eğitim veya araştırma laboratuvarında yapılmaktadır

İş Yeri Eğitimi

Programda iş temelli öğreneme söz konusu değildir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Bu programda değişim olanağı bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, "Yüksek elektrik-elektronik mühendisi" ünvanıyla birçok farklı alanda, farklı amaçlı ve farklı ölçekteki kamu ve özel sektör kurumlarında istihdam edilmektedirler.