Matematik Eğitimi (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Bu programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Matematik eğitimi kapsamında öğrencinin ilgi alanına göre matematik öğretmenliği, alanında çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen; değişime ve gelişime açık; bilimi yaşam biçimi olarak algılayan; kendine güvenen; uluslararası birikimleri izleyen ve uygulayan uzman ve akademisyen yetiştirmek. Bu amaca yönelik olarak, matematik eğitimi kurulu tarafından belirlenen Yüksek Lisans çerçeve programı doğrultusunda alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür dersleri, alanında uzman öğretim üyeleri rehberliğinde, teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Matematik eğitimi bölümü yüksek lisans programının amacı, matematik eğitiminin farklı alanlarındaki bilimsel bilgiyi geliştirecek, eğitim alanındaki problemlere çözümler oluşturabilecek ve eğitim uygulamalarının niteliğini ve kalitesini artırmak adına bilimsel faaliyetlerde bulunacak uzmanlar yetiştirmektir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. PERİHAN ARTUT

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. AYTEN PINAR BAL

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. AYTEN PINAR BAL

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. Gülfem SARPKAYA AKTAŞ

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. Gülfem SARPKAYA AKTAŞ

Amaç

Matematik eğitimi bölümü yüksek lisans programının amacı, matematik eğitiminin farklı alanlarındaki bilimsel bilgiyi geliştirecek, eğitim alanındaki problemlere çözümler oluşturabilecek ve eğitim uygulamalarının niteliğini ve kalitesini artırmak adına bilimsel faaliyetlerde bulunacak uzmanlar yetiştirmektir.

Hedef

Matematik eğitimi bölümü yüksek lisans programının hedefi, matematik eğitiminin farklı alanlarındaki bilimsel bilgiyi geliştirecek, eğitim alanındaki problemlere çözümler oluşturabilecek ve eğitim uygulamalarının niteliğini ve kalitesini artırmak adına bilimsel faaliyetlerde bulunacak uzmanlar yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Yüksek lisans

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmesi için 4.00 üzerinden en az 2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Program kapsamında staj dersi yoktur.

Uygulamalı Ders

Program kapsamında uygulamalı ders yoktur.

İş Yeri Eğitimi

Program kapsamında iş yeri eğitimi yoktur.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus öğrenim hareketliliğinde bütün değişimler, Çukurova Üniversitesi ile Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi üniversiteler arasında imzalanmış geçerli ikili anlaşmalar kapsamında yürütülmektedir.

İstihdam Olanakları

Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans programının mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik; Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğretmenlik; MEB ve ona bağlı özel okul ve dershane gibi kurumlarda uzman veya eğitim teknoloğu olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler. Ayrıca özel sektörde öğretim teknolojileri ile ilgili alanlarda çalışabilirler. Bunların yanı sıra yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden mezunlar üniversitelerde öğretim üyesi olarak da görev alabilirler.