Laboratuvar Teknolojisi

Ön Lisans Programı - İmamoğlu Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Çukurova Üniversitesi İmamoğlu Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Teknolojisi Programında 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlanmıştır. Bu programın amacı, tarımsal alanda ürün çeşitliliği ve kalitenin artırılması için bitki, toprak, su ve gıda analizlerinin yapan ve değerlendiren, kimya, çevre ve tıbbi analiz laboratuvarlarında çalışabilecek yetkinlikte teknik ara eleman yetiştirmektir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Laboratuvar Teknolojisi programı özel ve resmi kuruluşlar (tarım, sağlık, çevre, orman ve gıda), araştırma enstitüleri ve üniversitelere hizmet verecek “Laboratuvar Teknikerleri” yetişecektir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. GÜLÜZAR ATLI

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. DİLEK ALAGÖZ

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. DİLEK ALAGÖZ

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. İLYAS ÖZOĞUL

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör.Dr. FERAY KARABÜYÜK

Amaç

Bu programın amacı, tarımsal alanda ürün çeşitliliği ve kalitenin artırılması için bitki, toprak, su ve gıda analizlerinin yapan ve değerlendiren, kimya, çevre ve tıbbi analiz laboratuvarlarında çalışabilecek yetkinlikte teknik ara eleman yetiştirmektir.

Hedef

Laboratuvar Teknolojisi programında özel ve resmi kuruluşlar (tarım, sağlık, çevre, orman ve gıda), araştırma enstitüleri ve üniversitelere hizmet verecek “Laboratuvar Teknikerleri” yetişecektir. Bu teknikerler ülkesel ve bölgesel düzeyde kamu ve özel sektörün laboratuvar teknikleri konusunda ara elaman gereksinimlerini karşılayacak, sektörlerin beklentilerine ve sorunlarına çözüm getireceklerdir.

Kayıt Kabul Koşulları

ÖSYM’nin yaptığı YGS-2 sınavı ile programa yerleştirilebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Laboratuvar Teknolojisi önlisans diploması

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrenciler bu programdan 120 AKTS/AKTS kredisini tamamlayarak mezun olurlar. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için programda yer alan derslerin tümünü tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerin 30 günlük mesleki stajlarını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Program koşullarını sağlayan öğrenciler Laboratuvar Teknolojisi alanında önlisans derecesi ile mezun olur ve Laboratuvar Teknikeri unvanı ile alırlar. Öğrenci mezun olduğunda, eğitim-öğretim sürecinde kazanılan yetkinlikleri gösteren dersler diploma ekinde belirtilir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Program mezunları DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile YÖK'ün öngördüğü lisans programlarına girebilirler.

Staj

Bu programın öğrencileri 1. sınıfın II. yarıyılı sonunda, 30 iş günü kamu veya özel sektöre ait işyerlerinde sağlık, biyoloji, kimya, gıda ve ziraat alanlarındaki laboratuvarlarda staj yapabilecektir.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Bulunmamaktadır

İstihdam Olanakları

Sağlık, biyoloji ziraat, gıda ve kimya laboratuvarlarında Laboratuvar Teknikeri olarak çalışabilirler.